Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 09.01.2017
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Kalle Palling
Ответственный служащий: Vivi Older

Eelnõu algteksti tutvustus

Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 paneb paika Eesti kliimapoliitika pikaajalised sihid ja suuna selle poole liikumisel. Fookuses on kasvuhoonegaaside heite vähendamine ja kliimamuutuste leevendamine energeetika, transpordi, tööstuse, põllumajanduse ja metsanduse valdkondades. Eesti pikaajaline eesmärk on minna üle vähese süsinikuheitega majandusele, mis tähendab järk-järgult eesmärgipärast majanduse- ja energiasüsteemi ümberkujundamist ressursitõhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. Aastaks 2050 on sihiks Eestis kasvuhoonegaaside heidet vähendada ligi 80 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega. Mõjude hindamine näitas, et see eesmärk on täidetav ja toob endaga kaasa tõenäoliselt positiivse mõju majandusele ja energiajulgeolekule.

Tексты

362 OE Ход производства по проекту

09.01.2017
Инициирован
10.01.2017
Принят в производство
23.01.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 23.01.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.02.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 02.03.2017 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Kalle Palling
15.02.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
13.03.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 13.03.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 05.04.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
05.04.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.04.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
07.04.2017
Опубликован в Riigi Teataja
09.01.2017
Инициирован
10.01.2017
Принят в производство
23.01.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 23.01.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.02.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 02.03.2017 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Kalle Palling
15.02.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
13.03.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 13.03.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 05.04.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
05.04.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.04.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
07.04.2017
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Виви Олдер

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Keskkonnakorraldus ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Прикладное высшее образование
 • Специальность
  Keskkonnateadus ( - 2004)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Türi Kolledž