Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 10.05.2021
Ведущая комиссия: Maaelukomisjon
Представитель ведущей комиссии: Мерри Аарт
Ответственный служащий: Marin Daniel

Eelnõu algteksti tutvustus

ELi loomatervise määruse rakendumisega ajakohastatakse Eesti õigusaktid. Senised siseriiklikud loomatervishoidu käsitlevad õigusaktid koondatakse ühtseks veterinaarseaduseks, mille eesmärk on koondada, ühtlustada ja ajakohastada valdkonna õigus, rakendada ELi loomatervise määrust ja teisi veterinaaria valdkonna ELi vahetult kohaldatavaid määruseid, sõnastada ELi liikmesriigi pädevusse jäävad sätted, rakendusprotseduurid ja volitusnormid, mis on vajalikud nõuete täpsemaks esitamiseks. Uus seadus aitab tagada ettevõtja jaoks parema õigusselguse ja Eesti õiguse sidususe ELi õigusaktidega. Oluliseks muudatuseks on ettevõtjate puhul teatud tegevusaladel loakohustuse muutumine teatamiskohustuseks, uued teatamiskohustused seoses maismaaloomade pidamisega ning uued loakohustused seoses ELi ühisturul kauplemisega. Teatud põllumajanduslooma puhul peab selle pidaja hakkama koostama bioturvalisuse kava. Läbimõeldud meetmed loomataudi ärahoidmiseks aitavad ära hoida loomataudide leviku. Nõue kehtib juba praegu seakasvatus- ja vesiviljelusettevõtetele. Edaspidi võib seda nõuet laiendada riskipõhiselt. Loomaliigid, kelle pidamisel tuleb bioturvalisuse kava koostada, kehtestab valdkonna eest vastutav minister oma määrusega. Bioturvalisuse kava ei pea koostama kodumajapidamises oma tarbeks peetava põllumajanduslooma pidamise korral. Seoses ELi loomatervise määruse kohaldumisega muutuvad mõnevõrra loomataudi ennetuse ja tõrje alused. Eriti ohtlike loomataudide tõrje korraldamine toimub Põllumajandus- ja Toiduameti koostatava situatsioonplaani alusel. Kehtivas seaduses sätestatud kohalikke ja riiklikke loomatauditõrje komisjone enam ei moodustata. Loomataudiohu ja puhkemise korral lähtutakse ELi loomatervise määrusest, veterinaarseadusest, situatsioonplaanist ja hädaolukorra seadusest.

Tексты

384 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
17.11.2021 Опубликован в Riigi Teataja
08.11.2021 Провозглашен
27.10.2021 Направлен президенту республики
Третье чтение
27.10.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.10.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
19.10.2021 Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.10.2021 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
12.10.2021 Komisjoni istung teisipäev, 12.10.2021 kell 14.00

MAEK protokoll 12.10.2021

protokolli lisa SAIO määrus

MAEK protokoll 12.10.2021 asice

28.09.2021 Komisjoni istung teisipäev, 28.09.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.10.2021 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 27.10.2021 14:00

protokoll asice

protokoll

Первое чтение
01.06.2021 Täiskogu korraline istung teisipäev, 1.06.2021 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
18.05.2021 Komisjoni istung teisipäev, 18.05.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 01.06.2021 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком maaelukomisjoni aseesimees Merry Aart

protokoll asice

protokoll

protokolli lisa MeM ettekanne 384SE

Инициирование
11.05.2021 Принят в производство
10.05.2021 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Марин Даниэль

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316503
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Akadeemia Nord