Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 06.12.2021
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Вилья Тоомаст
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Äriregistri seadus sätestab äriregistri andmekoosseisu, kannete tegemise ning registri pidamise korra, järelevalve ja vastutuse. Äriregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille pidamise eesmärk on koguda, säilitada ja avalikustada teavet Eesti õiguse järgi asutatud eraõiguslike juriidiliste isikute, Eestis tegutsevate füüsilisest isikust ettevõtjate ja välismaa äriühingute filiaalide kohta. E-äriregister on veebiplatvorm, mille kaudu saab äriregistrisse avaldusi esitada ning juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate kohta avalikustatud andmetega tutvuda. E-äriregistris võib peale äriregistri andmete avalikustada ka teistest andmekogudest ja teiste teenuste kaudu kättesaadavaid avalikke andmeid. Eelnõu eesmärk on juriidiliste isikute registrimenetluse ühtlustamine. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register uudetakse äriregistri osaks, mis muudab registrimenetluse lihtsamaks ja selgemaks nii ettevõtjatele kui registripidajale. Muudest muudatustest on kõige olulisemad osaühingut puudutavad muudatused, sest eelnõu kohaselt kaotatakse osaühingu miinimumkapitali nõue ja osanike nimekirja hakatakse pidama äriregistrist. Eelnõuga parandatakse ka registripidaja järelevalvevõimalusi, suunates juriidilisi isikuid paremini oma aruandluskohustust täitma. Selleks lihtsustatakse ja kiirendatakse majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu registrist kustutamist. Registripidaja järelevalvevõimalusi laiendatakse tagamaks äriregistri andmete usaldusväärsust ja ettevõtjate aruandluskohustuse täitmist. Kaotatakse osaühingu miinimumkapitali nõue, mis sunnib asutajad senisest enam läbi mõtlema osaühingu tegevuse jaoks vajaliku kapitali. Kui praegu valitakse osaühingu asutamisel valdavalt automaatselt seaduses kehtestatud miinimumkapital, mida ei pea ka sisse maksma ja mis seetõttu ei ütle suurt midagi osaühingu usaldusväärsuse ja asutamise läbimõelduse kohta, siis edaspidi selle võimaluse puudumisel annab valitud ja sisse makstud osakapital vajalikku informatsiooni osaühingu usaldusväärsuse kohta ka kolmandatele isikutele. Lisaks on kehtiv miinimumkapital 2500 eurot kaotanud oma väärtuse võrreldes selle summa algse kehtestamise ajaga 1995. aastal. Eelnõuga luuakse e-äriregistrisse võimalus broneerida ärinime kuueks kuuks, et oleks paremini võimalik äriühingu asutamist ette valmistada ja sobiv ärinimi oleks olemas äriregistrile avaldust esitades. Seaduse jõustumine on jagatud kolme etappi, kuna infosüsteemide arenduste maht on suur ja ühes etapis jõustumine poleks seetõttu võimalik. Seaduse üldine jõustumistähtaeg on 1. veebruar 2023, osanike nimekirja muudatused jõustuvad 1. septembril 2023 ja ärinime broneerimine ning kindlal kuupäeval kande taotlemise võimalus 1. märtsil 2024.

Tексты

493 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
05.05.2022 Опубликован в Riigi Teataja
27.04.2022 Провозглашен
14.04.2022 Направлен президенту республики
Третье чтение
13.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.04.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Stenogramm
Второе чтение
07.04.2022 Täiskogu korraline istung neljapäev, 7.04.2022 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
21.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 21.03.2022 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.04.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 13.04.2022 14:00

Protokoll.asice

Protokoll

Первое чтение
14.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.15
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll asice

Protokoll

22.02.2022 Komisjoni istung teisipäev, 22.02.2022 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll.asice

Protokoll

26.01.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.01.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
17.01.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 17.01.2022 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 25.01.2022 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 08.02.2022 16:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии õiguskomisjoni liige Vilja Toomast

Protokoll.asice

Protokoll

Инициирование
07.12.2021 Принят в производство
06.12.2021 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1989)
  • Учебное заведение
    Tartu Riiklik Ülikool