Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 21.10.2019
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Signe Riisalo
Ответственный служащий: Tiina Runthal

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse võimalused Tervise Arengu Instituudi (TAI) juures tegutseva riikliku narkomaaniaraviregistri (NARIS) andmete omavaheliseks seostamiseks. Eesmärk on registrite (rahvastikuregister, tuberkuloosiregister, nakkushaiguste infosüsteem ja surma põhjuste register) omavaheline sidumine. Muudatused annavad võimaluse tagada andmete korrektsus ning võimalus neid isikustamise kaudu omavahel seostada. See omakorda tagab tõhusama ravi ja kiirema suhtluse arsti ja patsiendi vahel. Korrastatud ja omavahel seotud registriandmed võimaldavad saada ka tervikpildi haiguse levikust Eestis ning saada adekvaatset statistikat teenuse mahtude prognoosimisel. Praegu sisestatakse andmed NARISesse selliselt, et patsiendi isikut ei ole võimalik tuvastada. Selleks kodeeritakse narkomaaniaravi alustamisel ja lõpetamisel patsiendi isikukood unikaalse NARIS-e koodiga, mis seotakse konkreetse ravijuhu andmetega (st andmed ei ole andmekogus isikustatud). Teenuse osutaja jaoks on patsient alati isikustatud ravijuhu alguses ka juba praegu, kuid NARIS-es need andmed ei kajastu. Edaspidi hakatakse NARIS-sse andmeid sisestama iga narkomaaniaravi juhtumi kohta isikustatult. Teiste registrite puhul tehakse seda juba praegu. Näiteks sisestatakse patsiendi andmed isikustatult tuberkuloosiregistrisse. Eelnõuga kavandatud muudatuste tõttu tõstetakse NARIS-e turvaklassi ja nähakse ette juhud, millal on õigus teistele isikutele andmeid väljastada. Muudatus ei puuduta narkomaaniaravi pakkuvaid teenuse osutajaid. Kuna NARISe teatistele lisanduvad täiendavad andmeväljad, mis sisaldavad isikuandmeid, võib muutuda vaid Tervise Arengu Instituudi töötajate töökorraldus.

Tексты

99 SE Ход производства по проекту

21.10.2019
Инициирован
22.10.2019
Принят в производство
04.11.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 4.11.2019 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.11.2019 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni liige Signe Riisalo
05.11.2019
Komisjoni istung teisipäev, 5.11.2019 kell 16.00
Постановление: Изменить дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании на 12.11.2019 10:00
13.11.2019
Täiskogu korraline istung teisipäev, 12.11.2019 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
03.12.2019
Komisjoni istung teisipäev, 3.12.2019 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.12.2019 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 18.12.2019 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
09.12.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 9.12.2019 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid
11.12.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.12.2019 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
16.12.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 16.12.2019 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
19.12.2019
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.12.2019 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
19.12.2019
Направлен президенту республики
30.12.2019
Провозглашен
08.01.2020
Опубликован в Riigi Teataja
21.10.2019
Инициирован
22.10.2019
Принят в производство
04.11.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 4.11.2019 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.11.2019 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni liige Signe Riisalo
05.11.2019
Komisjoni istung teisipäev, 5.11.2019 kell 16.00
Постановление: Изменить дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании на 12.11.2019 10:00
13.11.2019
Täiskogu korraline istung teisipäev, 12.11.2019 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
03.12.2019
Komisjoni istung teisipäev, 3.12.2019 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.12.2019 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 18.12.2019 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
09.12.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 9.12.2019 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid
11.12.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.12.2019 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
16.12.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 16.12.2019 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
19.12.2019
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.12.2019 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
19.12.2019
Направлен президенту республики
30.12.2019
Провозглашен
08.01.2020
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 02.12.2019

  Sotsiaalministeeriumi arvamus narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu 99 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Тийна Рунтхал

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2010)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool