Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.12.2020
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Кальви Кыва
Ответственный служащий: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle ELi direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (sidedirektiiv), mille ülevõtmise tähtaeg on 21. detsember 2020. Seletuskirjas märgitakse, et võrreldes 2002. aastaga, mil liberaliseeriti telekommunikatsiooni turg ja võeti vastu uus õigusraamistik, on elektroonilise side turg kiiresti edasi arenenud ja elektroonilise side sektor on muutunud majanduselu tähtsamaks osaks. Sidesektor on digitaalmajanduse võimaldaja. Sellega koos on muutunud ka elektroonilise side teenuse tarbijate käitumisharjumused, üha enam kasutatakse traditsiooniliste sideteenuste (telefoni- ja mobiiltelefoniteenus) asemel andmesidel põhinevadi uusi teenuseid nn OTT-teenuseid (Over The Top teenus), mis pakuvad traditsioonilistele sideteenustele sarnaseid teenuseid. OTT-teenused on näiteks Skype, WhatsApp, Viber jt. Eelnõuga suurendatakse tarbijaõigusi, seda eelkõige sideteenuse lepingu lepingueelse teabe ja lepingu lühikokkuvõtte esitamise näol. Lepingueelse teabega antakse tarbijale võimalikult üksikasjalik ülevaade pakutavast sideteenusest, mis peaks ära hoidma arusaamatusi lepingus sätestatud sideteenuse ja reaalsuse vahel.

Tексты

301 SE Ход производства по проекту

Третье чтение
21.09.2021 Изъят из производства
15.09.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.09.2021 14:00
14.09.2021 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
Постановление: Koostada eelnõu kolmandaks lugemiseks seletuskiri

Protokoll

Protokoll asice

13.09.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.10
Постановление: taotleda Riigikogu juhatuselt kolmanda lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 14. september kl 17:15, kuna komisjon jätkab eelnõu arutelu oma homsel istungil ja dokumentide ettevalmistamine nõuab seetõttu enam aega.
Постановление: Jätkata arutelu 14. septembri majanduskomisjoni istungil kell 14.00 ning kutsuda istungile Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna esindaja.

Protokoll

Lisa 1 (transpordi arengukava)

Protokoll asice

17.06.2021 Направлено на третье чтение
Второе чтение
16.06.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.06.2021 14:00
Постановление: Второе чтение завершено
07.06.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 7.06.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.06.2021 15:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 17.06.2021 10:00

Protokoll asice

Lisa 1 (Transpordiameti struktuurimuudatused)

Protokoll

18.05.2021 Komisjoni istung teisipäev, 18.05.2021 kell 14.00

Protokoll

Protokoll asice

17.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 17.05.2021 kell 11.50

Protokoll

Protokoll asice

04.05.2021 Komisjoni istung teisipäev, 4.05.2021 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

Первое чтение
01.06.2021 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00
Постановление: Võtta punkt päevakorrast välja

Protokoll asice

Lisa 2 (gaasiturud- ja võrgud esitlus)

Protokoll

Lisa 1 (ühisettevõtete esitlus)

Lisa 3 (Töötukassa esitlus)

Lisa 4 (Statistikaameti esitlus)

24.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.03.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
15.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 24.03.2021 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Kalvi Kõva
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Lisa 1 (344 SE tutvustus)

Lisa 2 (301 SE tutvustus)

Protokoll

Protokoll asice

Инициирование
11.01.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 11.01.2021 kell 11.10
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Kai Rimmel

Protokoll

Lisa 1 (SoM ettekanne)

Protokoll asice

15.12.2020 Принят в производство
14.12.2020 Инициирован

Мнения

 • 14.09.2021

  Elisa Eesti arvamus Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 301 SE kohta

 • 23.08.2021

  MTÜ Kogukonna Hüvanguks arvamus elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 301 SE kohta

 • 13.07.2021

  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) täiendav arvamus (siseandmete säilitamine) elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 301 SE kohta

 • 06.07.2021

  Elisa Eesti AS täiendav arvamus elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 301 SE kohta

  Arvamus asice

  Arvamus

  E-teade

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Кайдо Росин

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316433
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tallinna Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut