Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Комиссия по культуре
Инициирован: 13.12.2023
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon

Eelnõu algteksti tutvustus

Riigikogu liikme Ester Karuse omal soovil nõukogu liikme kohalt tagasiastumise tõttu lõpevad tema volitused ennetähtaegselt. Lähtudes rahvusooperi seadusest Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nõukogusse uue liikme ajani, mis on jäänud asendatava nõukogu liikme volituste lõpuni. Kultuurikomisjon nõustus Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanekuga nimetada Ester Karuse asemele nõukogu liikmeks Riigikogu liige Aleksei Jevgrafov. Uue nõukogu liikme volitused algavad Riigikogu otsuse jõustumisest ehk selle allkirjastamisel. Rahvusooperi nõukogu on rahvusooperi kõrgeim juhtimisorgan, mis koosneb üheteistkümnest liikmest, kellest kolm nimetab Riigikogu liikmete seast Riigikogu oma otsusega kultuurikomisjoni ettepanekul. Rahvusooperi nõukogu liikme volituste tähtaeg on rahvusooperi seaduse kohaselt neli aastat. Seoses rahvusooperi nõukogu liikmete volituste lõppemisega ja lähtudes rahvusooperi seadusest, otsustas Riigikogu 2023. aasta 27. mail jõustunud otsusega nimetada rahvusooperi nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Ester Karuse, Signe Kivi ja Kadri Tali.

Tексты

354 OE Ход производства по проекту

13.12.2023
Инициирован
14.12.2023
Принят в производство
14.12.2023
Направлено на первое чтение
19.12.2023
Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.12.2023 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
20.12.2023
Saadetud Riigi Teatajasse
21.12.2023
Опубликован в Riigi Teataja
13.12.2023
Инициирован
14.12.2023
Принят в производство
14.12.2023
Направлено на первое чтение
19.12.2023
Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.12.2023 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
20.12.2023
Saadetud Riigi Teatajasse
21.12.2023
Опубликован в Riigi Teataja
Обратная связь