Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 29.04.2024
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Андре Ханимяги
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Seaduse muutmisega jätkatakse hooldusreformi elluviimist ja omastehooldajate koormuse vähendamist. Eelnõu kohaselt kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduses päeva- ja nädalahoiuteenuse regulatsioon ning sellega seoses täiendatakse ka käibemaksuseadust, rahvatervise seadust ja riigilõivuseadust, samuti muudetakse rahvastikuregistri seadust. Eelnõu kohaselt luuakse päeva- ja nädalahoiuteenus intellektipuudega inimestele, kes toetusvajaduselt on sarnased äärmusliku toetusvajadusega inimeste ööpäevaringset erihooldusteenust kasutavate inimestega, kuid kellel on võimalik elada osa ajast koos lähedastega oma kodus ja kes vajavad kas päevasel ajal või ka ajutiselt ööpäevaringset teenust. Seni on sihtrühm kasutanud igapäevaelu toetamise teenust, mille eest on riigi poolt teenuseosutajale tasutud kõrgemas määras. Teenuse reguleerimisega seaduses luuakse selgus teenuse osutamisel nii teenusesaaja kui ka teenuseosutaja jaoks. Teenust saavatele isikutele tagatakse teenusele nõuete ja tingimuste kehtestamisega ühetaolise ja kvaliteetse teenuse osutamine. Teenusele juurdepääsu tagamise huvides täpsustatakse, et igapäevaelu toetamise puhul on kohustus tagada teenuseosutaja kasutuses või omandis olevate ruumidega seotud kulude katmine sellel kohaliku omavalitsuse üksusel (KOV), kus inimene rahvastikuregistri kohaselt elab. Elukoha registreerimisel luuakse erisus neile inimestele, kes viibivad ööpäevaringset sotsiaalteenust osutavas hoolekandeasutuses ja kelle registreeritud elukohaks on jäänud erihoolekandeasutuste reorganiseerimise käigus suletud erihooldekodu, selle asukoha KOV või kellel puudub erihooldekodu sulgemise järel rahvastikuregistris kehtiv elukoha aadress.

Tексты

421 SE Ход производства по проекту

29.04.2024
Инициирован
30.04.2024
Принят в производство
06.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 6.05.2024 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.05.2024 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Andre Hanimägi
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
15.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.05.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
29.04.2024
Инициирован
30.04.2024
Принят в производство
06.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 6.05.2024 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.05.2024 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Andre Hanimägi
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
15.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.05.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm

Мнения

 • 14.06.2024

  Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erihoolekandeteenused ja elukoha aadressi muutmine) eelnõu 421 SE kohta

 • 29.05.2024

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erihoolekandeteenused ja elukoha aadressi muutmine) eelnõu 421 SE kohta

 • 27.05.2024

  SA Päikesekodu Teenused arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erihoolekandeteenused ja elukoha aadressi muutmine) eelnõu 421 SE kohta

 • 14.05.2024

  Kaasamiskiri 421 SE

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316495
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool