Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.09.2015
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Kristjan Kõljalg
Ответственный служащий: Raini Laide

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu eesmärk on kannatanute õiguste parem kaitse ja nende menetlusliku seisundi tugevdamine. Eelnõu tagab kannatanu õiguste parema kaitse kriminaalmenetluses, tugevdab selleks kannatanu menetluslikku seisundit ning loob selge ja üheselt mõistetava regulatsiooni kuriteost tulenevate nõuete menetlemiseks. Eesti õigusesse võetakse üle EL-i vastav direktiiv, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded. Täpsustatakse kannatanu varaliste nõuete maksmapaneku ehk tsiviilhagi menetlemise korda. Samuti võimaldatakse riigil kannatanuna kriminaalmenetluses esitada lisaks tsiviilhagile ka avalik-õiguslik nõudeavaldus. Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle EL-i direktiiv, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses samuti õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega.

Tексты

80 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
06.01.2016 Опубликован в Riigi Teataja
22.12.2015 Провозглашен
17.12.2015 Направлен президенту республики
Третье чтение
17.12.2015 Täiskogu korraline istung neljapäev, 17.12.2015 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
16.12.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.12.2015 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
07.12.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 7.12.2015
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.12.2015 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 16.12.2015 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Протокол

Первое чтение
23.11.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 23.11.2015 11:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

17.11.2015 Komisjoni istung teisipäev, 17.11.2015 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

Протокол

28.10.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.10.2015 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
12.10.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 12.10.2015 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 28.10.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Kristjan Kõljalg
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 06.11.2015 16:00

Протокол

Инициирование
15.09.2015 Принят в производство
14.09.2015 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Райни Лайде

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  6316450
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1999)
 • Учебное заведение
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas