Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 06.11.2017
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Свен Сестeр
Ответственный служащий: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse vedelkütuse seadust (VKS) ning sellega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust (ATKEAS) ja maksukorralduse seadust (MKS). Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu eesmärk on vähendada pettusi ja parandada konkurentsitingimusi kütusesektoris, suurendada maksulaekumist VKS-i rikkumistega tekitatud kahju vähendamise kaudu ning edendada kütuse müüjate ja laopidajate halduskoormuse vähendamiseks elektroonilist asjaajamist Maksu- ja Tolliameti, kütuse müüjate ning laopidajate vahel. Eelnõuga sätestatakse piirang, mille kohaselt võib üldjuhul kütust müüa koguses, mis on tagatisega kaetud. Selline piirang välistab olukorra, kus kütuse müüja saaks piiramatult tekitada riigile käibemaksukahju. Oluline on märkida, et kütuse müüjatele jäetakse siiski õigus taotleda teatud kriteeriumite täitmisel esitatud tagatise vähendamist. Tagatise vähendamist on võimalik taotleda kütuse müüjatel, kes on taotluse esitamise ajaks kütuse müügi tegevusloa alusel tegutsenud vähemalt 6 kuud ning kütuse müüjal ja tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmel ei ole maksuvõlga. Eelnõuga luuakse õiguslik alus kütuse käitlemise andmekogu (KKS) asutamiseks. KKS võimaldab tarbimisse lubatud vedelkütuse müügitehingute andmeid hallata reaalajas ning koondada järelevalve kütuse käitlemise üle elektroonilisse keskkonda. Samuti luuakse õiguslik alus laoarvestuse ja aruandluse andmekogu (LAAK) asutamiseks. LAAK-i eesmärgiks on Maksu- ja Tolliametile reaalajas kütuse laotoimingute andmete kättesaadavaks muutmine.

Tексты

536 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
03.04.2018 Опубликован в Riigi Teataja
22.03.2018 Провозглашен
19.03.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
14.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.03.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
07.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.03.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
05.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 05.03.2018 11:10
Постановление: Taotleda Riigikogu juhatuselt Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 6. märts kl 17:00, kuna komisjon soovis eelnõu kahte muudatusettepanekut oma 5. märtsi istungil täiendavalt arutada ja dokumentide ettevalmistamine nõuab seetõttu enam aega.

MAJK_protokoll_nr_191_05.03.2018.bdoc

MAJK protokoll nr 191 05.03.2018.pdf

20.02.2018 Komisjoni istung teisipäev, 20.02.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 14.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Saata kiri korruptsioonivastasele erikomisjonile

MAJK_protokoll_nr_190_20.02.2018.bdoc

Lisa 4

Lisa 3

Lisa 2

Lisa 1

MAJK protokoll nr 190 20.02.2018.pdf

Первое чтение
13.12.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
07.12.2017 Komisjoni istung neljapäev, 7.12.2017 13:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 12.12.2017 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 28.12.2017 16:00

MAJK_protokoll_nr_177_07.12.2017.bdoc

MAJK protokoll nr 177 07.12.2017.pdf

Инициирование
13.11.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Sven Sester

Protokoll

Lisa 1

Lisa 2

MAJK_protokoll_nr_171_13.11.2017.bdoc

07.11.2017 Принят в производство
06.11.2017 Инициирован

Предложения о поправках

 • Eesti Vabaerakonna fraktsiooni muudatusettepankud vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 536 SE kohta EVA fr ME bdoc EVA fr ME

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Кайдо Росин

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316433
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tallinna Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut