Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 12.10.2020
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Марко Шорин
Ответственный служащий: Angelika Berg

Eelnõu algteksti tutvustus

Konventsiooni eesmärk on edendada rahvusvahelist filmialast koostööd Euroopas. Konventsiooni uuendamise tingis asjaolu, et alates 1992. aastast on filmitööstus olulisel määral nii tehniliselt, majanduslikult kui ka kunstiliselt edasi arenenud. Uus tehnoloogia on muutnud filmide tootmise-, levi- ja linastusmeetodeid ning osalisriikides on riiklikud filmivaldkonna rahastuskeemid muutunud mitmekesisemaks. Konventsioon kohaldub koostööfilmidele näiteks mängu-, anima- ja dokumentaalfilmid, mis on mõeldud kinos näitamiseks ja milles osaleb üldreeglina vähemalt kolm tootjat kolmest liikmesriigist. Vastavate riikide koostööprojektid tuleb osalisriigi pädevas asutuses registreerida ja taotleda kaastootmisprojekti staatust. Kaastootmisprojekti staatuse saamisel on võimalik taotleda toetust avalikest vahenditest. Eesti jaoks on konventsiooniga ühinemine oluline, et osaleda kaastootmisprojektides, kus tootja panus jääb alla 10 protsendi filmi tootmiskuludest, aga ei ole väiksem kui 5 protsenti. Võrreldes 1992. aasta konventsiooniga on minimaalset vajalikku vähemuskaastootja rahalist panust vähendatud ning see avab eelkõige väikeriikidele võimaluse osaleda senisest enamates kaastootmisprojektides. Kaastootmine on olulise tähtsusega keskmisest suurema eelarvega Eesti filmide tegemisel, kuna ainuüksi Eesti poolse rahastusega neid filme ei ole võimalik toota. Konventsiooni rakendamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarvest, kuna sätestatud eesmärgid saavutatakse Kultuuriministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Filmi Instituudi eelarve piires. Konventsioon jõustub Eesti suhtes selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele ratifitseerimiskirja deponeerimise päevast.

Tексты

258 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
17.12.2020 Опубликован в Riigi Teataja
15.12.2020 Провозглашен
10.12.2020 Направлен президенту республики
Второе чтение
09.12.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.12.2020 14:00
Постановление: Vastuvõetud
07.12.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 7.12.2020 kell 11.10 A. Rei ruumis

Protokoll

Protokoll asice

24.11.2020 Komisjoni istung teisipäev, 24.11.2020 kell 14.00
Постановление: Внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 09.12.2020 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 1 (tasu määrade proportsioonid)

Первое чтение
28.10.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.10.2020 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
19.10.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 19.10.2020 kell 11.10 A. Rei ruumis
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 28.10.2020 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Marko Šorin
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
13.10.2020 Принят в производство
12.10.2020 Инициирован

Мнения

 • 28.10.2020

  Eelnõu 258 SE huvirühmade kaasamine

Обратная связь
 

Распечатать

Ангелика Берг

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1994)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool