Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 27.09.2017
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельо Пикхоф
Ответственный служащий: Atko-Madis Tammar

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudab hariduslike erivajadustega õpilastele õppe korraldamisega seonduvat regulatsiooni. Eelnõu suurendab tugispetsialistide toetust, et tõsta lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavust. Lisaks nähakse eelnõuga ette regulatsioon riiklike haridusstipendiumite ja –preemiate maksmiseks haridusasutustes töötavatele inimestele. Eelnõu järgi on põhihariduse korraldamine haridusliku erivajadustega õpilaste ehk tuge vajavate õpilaste osas, kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne. Kuigi ka senini on lähtutud kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt peaksid tuge vajavad õpilased üldjuhul õppima elukohajärgses koolis ja ühtse põhikooli riikliku õppekava järgi, siis kehtiva õiguse järgi on riigil kohustus asutada ja pidada koole raskema haridusliku erivajadustega õpilastele. Riik jätkab erivajadusega lastele suunatud koolide pidamist leppides kohaliku omavalitsuse üksustega kokku nende pidamise võimalikus üleandmises. Eelnõu järgi on koolis tagatud vähemalt eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi (tugispetsialistid) teenus. Kui tugispetsialisti pakutav üldine tugi ei anna õpilase arenguks soovitud tulemusi, siis on koolil võimalik õpilasele rakendada valdkonna eest vastutava ministri moodustatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel ja vanema nõusolekul tõhustatud tuge või erituge. Eelnõu järgi toimub õpilasele tõhustatud toe või eritoe vajaduse hindamine koolivälise nõustamismeeskonna ja kooli koostöös. Koolil on õigus õppetöö läbiviimist vastavalt kohandada. Selleks nähakse nii munitsipaalkoolide kui ka eraüldhariduskoolide pidajatele lisaks haridustoetusele ette vahendid kooli tegevuskuludeks (näiteks kohandatud õppevahendid ja keskkond). Lisaks suurendatakse kohalike omavalitsuste võimekust eraldades toetust ka üldist tuge pakkuvate tugispetsialistide teenuse kättesaadavuseks. Eelnõu näeb ette haridusvaldkonna töötajate tunnustamiseks riiklike hariduspreemiaid. Valdkonna eest vastutav minister määrab riiklikke haridusstipendiume

Tексты

519 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
22.01.2018 Опубликован в Riigi Teataja
15.01.2018 Провозглашен
11.01.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
10.01.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.01.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
08.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:10, ruumis L241
Постановление: Утвердить kolmanda lugemise tekst

Prot_168.bdoc

Prot 168 (08.01.2018)

18.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 11:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.01.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Prot_167.bdoc

Prot 167 - 18.12.2017

Второе чтение
19.12.2017 Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.12.2017 10:00
Постановление: Второе чтение завершено
12.12.2017 Komisjoni istung teisipäev, 12.12.2017 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.12.2017 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 21.12.2017 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Pikendada menetlusdokumendite kättesaadavust esmaspäeval, 18. detsembril kl 17.15ni

Prot_166.bdoc

Prot 166 - 12.12.2017

Первое чтение
05.12.2017 Komisjoni istung teisipäev, 5.12.2017 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Prot_164.bdoc

Prot 164

04.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2017 11:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Prot_163.bdoc

Prot 163

21.11.2017 Komisjoni istung teisipäev, 21.11.2017 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Prot 161

Prot_161.bdoc

13.11.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:10
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Prot 159

Prot_159.bdoc

06.11.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 6.11.2017 11:10
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Prot_157.bdoc

Prot 157

19.10.2017 Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2017 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
09.10.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2017
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.10.2017 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Aadu Must
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 01.11.2017 17:15

Prot 151

Prot_151.bdoc

Инициирование
28.09.2017 Принят в производство
27.09.2017 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь