Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 19.01.2023
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Андрес Метсоя
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Arengukava seab peaeesmärgiks Eesti metsanduse kestlikkuse. Selleks tuleb metsanduses tagada metsaökosüsteemide ja nende elurikkuse püsimise ning kohanemine kliimamuutuste mõjuga. Metsasektor peab olema majanduslikult konkurentsivõimeline. Metsanduspoliitika peab olema kaasav ning arvestama sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtustega. Arengukava koostamisel on keskne roll olnud mitmel juhtkogul, keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogul, arengukava algatamiseks moodustatud töörühmal, rahva esindajatest koosnenud metsakogul, huvirühmadel, samuti muul tagasisidel. Arengukava annab põhjaliku ülevaate metsanduse olukorrast. Eesti metsamaa pindala on 2,3 miljonit hektarit, mis moodustab üle poole kogu Eesti maismaa (koos siseveekogudega) pindalast. Eesti metsamaa pindala on järjepidevalt suurenenud peamiselt endiste põllumajanduslike maade varal. Viimasel kümnendil on suurenenud ka looduskaitse alla kuuluva metsamaa osakaal. 2021 a andmeil on riigimetsamaa 1,08 miljonist hektarist nüüdseks range kaitse all rohkem kui kolmandik ning kogu Eesti metsamaa pindalast moodustab range kaitse all olev mets 17,5 protsenti. Metsa majandamine tähendab metsa uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja kaitset. Metsade uuendamiseks kasutatakse uuendusraieid, mis jagunevad lage- ning turberaieteks. Uuendusraietele on seadusega pandud mitmeid piiranguid, näiteks raievanus, langi maksimaalne pindala, säilik- ja seemnepuude jätmine jm, et toetada ennekõike elurikkuse säilimist. Uuendusraiete mahud annavad suurema osa kogu aastasest raiemahust, aga raietele seatud tingimustega saab riik kaudselt neid mahtusid suunata. Erametsade uuendamine sõltub metsaseadusega määratud kohustuse järgimisest, et uuendusraiega raiutud puistud uuendataks õigel ajal, erametsaomanikule tehtud tulumaksuseaduse erisusest, metsa uuendamise toetustest ja metsapuutaimede kättesaadavusest turul. Metsaseaduse kohaselt koostatakse metsanduse suunamiseks iga kümne aasta jaoks metsanduse arengukava, milles määratakse metsanduse arengueesmärgid ning kirjeldatakse nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ja vahendeid. Käesolev arengukava on kolmas järjestikune metsanduse arengudokument ja on jätkuks „Eesti metsanduse arengukavale 2011–2020“.

Tексты

774 OE Ход производства по проекту

19.01.2023
Инициирован
19.01.2023
Принят в производство
19.01.2023
Komisjoni istung neljapäev, 19.01.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 24.01.2023 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 08.02.2023 12:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Andres Metsoja
24.01.2023
Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.01.2023 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
24.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 24.01.2023 kell 14.00
19.01.2023
Инициирован
19.01.2023
Принят в производство
19.01.2023
Komisjoni istung neljapäev, 19.01.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 24.01.2023 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 08.02.2023 12:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Andres Metsoja
24.01.2023
Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.01.2023 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
24.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 24.01.2023 kell 14.00

Предложения о поправках

Мнения

 • 20.02.2023

  KEKK vastuskiri eelnõu menetlemisest

 • 10.02.2023

  Eesti Puitmajaliit MTÜ arvamus Riigikogu otsuse „Metsanduse arengukava aastani 2030 kinnitamine“ eelnõu 774 OE kohta

 • 08.02.2023

  MTÜ Roheline Pärnumaa arvamus Riigikogu otsuse „Metsanduse arengukava aastani 2030 kinnitamine“ eelnõu 774 OE kohta

 • 07.02.2023

  Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu arvamus Riigikogu otsuse „Metsanduse arengukava aastani 2030 kinnitamine“ eelnõu 774 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool