Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 12.02.2024
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Ынне Пиллак
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette võimalused teha tööd ka pikaajalisel haiguslehel olles. Töötajal nähakse ette uus võimalus pärast kahekuulist (60 päeva) haiguslehel olemist töötada haiguslehe alusel vastavalt tervisele kohandatud tingimustes, näiteks osalise tööajaga või kergemaid ülesandeid täites. Tervisekassa maksaks samal ajal töötasu vähenemist kompenseerivat hüvitist maksimaalselt 122 päeva, tuberkuloosi korral 180 päeva. Lisaks saab töötaja samal perioodil vajadusel Eesti Töötukassalt töövõimet toetavaid tööturuteenuseid, nt tööalane rehabilitatsioon, kogemusnõustamine, tugiisikuga töötamine, tööks vajalikud abivahendid. Kavandatud muudatus puudutab aastas keskmiselt 17 000 üle 60 päeva kestva ajutise töövõimetusega töötajat, kellest hinnanguliselt 5000 inimest kasutaks haiguslehe ajal töötamise võimalust ja ligikaudu 1800 vajaks selleks toetavaid teenuseid. Lisaks antakse eelnõuga lapsevanemale õigus saada kuni 60 kalendripäeva hooldushüvitist olenemata lapse diagnoosist. Kehtiva korra kohaselt saab 60 päeva hooldushüvitist vaid onkoloogilise diagnoosiga laste põetamisel, kui haigusjuhtum algas haiglas. Mõju tervisekassa eelarvele hooldushüvitise pikendamisel 14 päevalt 60 päevale on keskmiselt 615 000 eurot aastas, mille vajadusega on tervisekassa eelarves arvestatud. Alates 1. maist 2025. a nähakse ette ka uus täiendava ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitise regulatsioon. Muudatus vähendab suurte ravimi- ja meditsiiniseadmekuludega inimeste omaosaluskoormust. Hüvitise määramisel arvestatakse kokku patsiendi omaosaluse kulud nii ravimite kui meditsiiniseadmete ostmisel. Kehtiva korra kohaselt arvestatakse täiendavat ravimihüvitist kalendriaastas ravimite ostmisel tasutud summast, mis ületab 100 eurot. Alammäär 100 eurot jääb samaks, kuid kokku arvutatakse nii ravimite kui meditsiiniseadmete kulud. Muudatus võimaldab eelkõige toetada neid patsiente, kelle kõrge omaosalus kujuneb ravimite kõrval just meditsiiniseadmete soetamise kuludest. Eelnõu kohaselt muudetakse ka sotsiaalmaksuseadust ja laiendatakse sotsiaalmaksusoodustust kõikidele ajutise töövõimetuse hüvitistele, kui tööandja soovib kompenseerida vabatahtlikult töötajale haigus- või hoolduslehe ajal saamata jääva töötasu. Praegu on tööandja jaoks sotsiaalmaksuvaba haigushüvitis, mida ta maksab töötajale teise kuni kaheksanda haiguspäeva eest. Samuti võetakse eelnõuga alates 5. aprillist 2024. a töötervishoiu ja tööohutuse seadusesse üle direktiiv, mis näeb ette, et töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, mida varem tuli järgida kantserogeenide ja mutageenide puhul, kehtivad edaspidi ka reproduktiivtoksiliste ainetega tööalase kokkupuute korral. Seetõttu tekib tööandjal kohustus korraldada töötajale tervisekontrolli enne reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuute algust.

Tексты

377 SE Ход производства по проекту

12.02.2024
Инициирован
13.02.2024
Принят в производство
20.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 20.02.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.03.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Õnne Pillak
06.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.03.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
02.04.2024
Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.04.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 17.04.2024 14:00
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teiseks lugemiseks koostatud menetlusdokumendid
Постановление: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu kolmanda lugemise menetlusdokumendid
10.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.04.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
16.04.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.04.2024 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
17.04.2024
Направлен президенту республики
22.04.2024
Провозглашен
02.05.2024
Опубликован в Riigi Teataja
12.02.2024
Инициирован
13.02.2024
Принят в производство
20.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 20.02.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.03.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Õnne Pillak
06.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.03.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
02.04.2024
Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.04.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 17.04.2024 14:00
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teiseks lugemiseks koostatud menetlusdokumendid
Постановление: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu kolmanda lugemise menetlusdokumendid
10.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.04.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
16.04.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.04.2024 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
17.04.2024
Направлен президенту республики
22.04.2024
Провозглашен
02.05.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 21.03.2024

  Eesti Kaubandus-Tööstuskojas arvamus ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) eelnõu 377 SE kohta

 • 20.03.2024

  Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja arvamus ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) eelnõu 377 SE kohta

 • 20.03.2024

  Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) eelnõu 377 SE kohta

 • 19.03.2024

  Sotsiaalministeeriumi arvamus ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) eelnõu 377 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316495
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool