Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 24.01.2023
Ведущая комиссия: Riigikaitsekomisjon
Представитель ведущей комиссии: Раймонд Кальюлайд
Ответственный служащий: Eve Vungo

Eelnõu algteksti tutvustus

Uuendatud julgeolekupoliitika alustel on kolm peamist eesmärki: kirjeldada julgeolekukeskkonda 2023. aasta alguse seisuga, selgitada Eesti eesmärke pingelisemaks muutunud julgeolekukeskkonnas ja kirjeldada seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikke samme. Eelmised julgeolekupoliitika alused võeti vastu 2017. aastal. Julgeolekupoliitika aluseid täiendatakse või muudetakse vastavalt sellele, kuidas muutuvad julgeolekukeskkond ja Eesti julgeoleku tagamise võimalused, kuid iga Riigikogu koosseis uuendab neid vähemalt iga nelja aasta järel. Seletuskirjas märgitakse, et praeguse ehk viienda julgeolekupoliitika aluste uuendamisega alustati 2021. aastal. Pärast 24. veebruaril 2022 alanud Venemaa Föderatsiooni agressioonisõda Ukrainas tekkis vajadus hinnata uuesti julgeolekukeskkonna muutusi ning täiendada julgeolekupoliitika põhimõtteid ja töösuundi. Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm aastateks 2022–2023 nägi ette julgeolekupoliitika aluste uuendamist lähtudes eesmärgist tugevdada laiapindset julgeolekut. Viies julgeolekupoliitika aluste eelnõu valmis seetõttu 2022. aasta lõpus. Rahvusvaheline julgeolekukeskkond on märkimisväärselt halvenenud. Venemaa Föderatsioon alustas Ukraina vastu täiemahulist agressiooni. Sellele eelnenud COVID-19 pandeemia näitas tsiviilkriisiga kaasnevate mõjude olulisust. Need suundumused on muutnud julgeolekupoliitilist mõtlemist nii Eestis kui ka lääneriikides laiemalt. See tingib riigis ja ühiskonnas tervikuna vajaduse olla valmis varem mõeldamatuna tundunud riskideks. Eesti peab tegema senisest märgatavalt kiiremini ja suuremaid pingutusi julgeoleku tugevdamiseks. Tulenevalt Venemaa Föderatsiooni kasvanud sõjalisest ohust on julgeolekupoliitika alustes fikseeritud erakondadeülese kokkuleppena sõjalise kaitse kulude tase vähemalt 3% SKP-st, millele lisandub Eesti kui liitlasi vastuvõtva riigi kulude rahastamine.

Tексты

775 OE Ход производства по проекту

24.01.2023
Инициирован
24.01.2023
Принят в производство
31.01.2023
Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine istung teisipäev, 31.01.2023 kell 15.00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 15.02.2023 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
26.01.2023
Komisjoni istung neljapäev, 26.01.2023 kell 13.05
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.02.2023 15:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии komisjoni esimees Raimond Kaljulaid
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии k.a 31. jaanuaril
31.01.2023
Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine istung teisipäev, 31.01.2023 kell 15.00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 15.02.2023 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
06.02.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 6.02.2023 15:00
Постановление: Первое чтение закончено
16.02.2023
Komisjoni istung neljapäev, 16.02.2023 kell 14.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.02.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
20.02.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 20.02.2023 kell 11.15
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute tervikloetelu
22.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.02.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
22.02.2023
Saadetud Riigi Teatajasse
28.02.2023
Опубликован в Riigi Teataja
24.01.2023
Инициирован
24.01.2023
Принят в производство
31.01.2023
Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine istung teisipäev, 31.01.2023 kell 15.00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 15.02.2023 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
26.01.2023
Komisjoni istung neljapäev, 26.01.2023 kell 13.05
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.02.2023 15:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии komisjoni esimees Raimond Kaljulaid
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии k.a 31. jaanuaril
31.01.2023
Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine istung teisipäev, 31.01.2023 kell 15.00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 15.02.2023 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
06.02.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 6.02.2023 15:00
Постановление: Первое чтение закончено
16.02.2023
Komisjoni istung neljapäev, 16.02.2023 kell 14.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.02.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
20.02.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 20.02.2023 kell 11.15
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute tervikloetelu
22.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.02.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
22.02.2023
Saadetud Riigi Teatajasse
28.02.2023
Опубликован в Riigi Teataja
Обратная связь
 

Распечатать

Эве Вунго

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Haldusjuhtimine ( - 2003)
  • Учебное заведение
    Tallinna Ülikool