Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 12.10.2020
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Прийт Сибул
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga määratletakse seaduse tasandil töökeskkonna andmekogu eesmärk, kogutavad andmed ja andmete säilitustähtajad tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest. Uue nõudena nähakse eelnõus ette tööandja kohustus koostada töökeskkonna riskianalüüs töökeskkonna andmekogus või edastada riskianalüüs kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööinspektsioonile. Eelnõuga hõlmatakse seaduse kohaldamisalasse ka teenuse osutajad, näiteks käsundus- või töövõtulepingu alusel töötavad isikud, kellele kohaldatakse teatud seaduse sätteid. Näiteks kui asutuses või ettevõttes töötavad üheaegselt nii töötajad kui ka teenuse osutajad või kui töökeskkonnas tegutsevad üksnes teenuse osutajad, on teenuse osutajal kohustus teavitada tööandjat või teist teenuse osutajat oma tegevusega seotud ohtudest. Niisamuti teavitab tööandja teenuse osutajat, kes töötab koos tema töötajatega, töökohal esinevatest ohtudest ning päästetööde ja esmaabi korraldusest. Lisaks tuleneb eelnõust tööandja kohustus uurida tööõnnetusi, mis on juhtunud teenuse osutajatega. Eelnõuga suurendatakse tööandja vastutust töösuhte osapooltele kehtestatud nõuete rikkumise eest. Eelnõu eesmärk on soodustada ohutu töökeskkonna loomist ja vähendada tööandjate halduskoormust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel. Selleks arendatakse töökeskkonna andmekogu hõlbustades asutuste ja ettevõtete suhtlust riigiga ja pakkudes uusi teenuseid. Eelnõuga suurendatakse tööandja ja töötaja vastutuse määra töökeskkonnas.

Tексты

257 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
29.12.2020 Опубликован в Riigi Teataja
18.12.2020 Провозглашен
10.12.2020 Направлен президенту республики
Третье чтение
09.12.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.12.2020 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
07.12.2020 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 7.12.2020 15:00
Постановление: Направлено на третье чтение
07.12.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 7.12.2020 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise dokumendid

Protokoll

Protokoll.asice

02.12.2020 Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 2.12.2020 kell 10.00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu teise lugemise dokumendid

Protokoll.asice

Protokoll

01.12.2020 Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 1.12.2020 kell 17.30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.12.2020 15:00
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 09.12.2020 14:00
Постановление: Paluda Riigikogu juhatuselt luba esitada Vabariigi Valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 257 SE dokumendid teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogule 4.12.2020 kella 15.00

Protokoll.asice

Protokoll

Первое чтение
02.12.2020 Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 2.12.2020 kell 10.00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu teise lugemise dokumendid

Protokoll.asice

Protokoll

25.11.2020 Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 25.11.2020 kell 9.00

Protokoll.asice

Protokoll

17.11.2020 Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.11.2020 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
09.11.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 9.11.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.11.2020 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Priit Sibul

Protokoll.asice

Protokoll

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 1

Инициирование
13.10.2020 Принят в производство
12.10.2020 Инициирован

Предложения о поправках

  • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 257 SE kohta Muudatusettepanek bdoc Muudatusettepanek

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1997)
  • Учебное заведение
    Tartu Ülikool