Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 09.03.2020
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Signe Riisalo
Ответственный служащий: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga kehtestatakse meetmed lähetatud töötajate õiguste paremaks kaitsmiseks. Täpsustatakse, et lähetatud renditöötaja, kelle kasutajaettevõtja teenuseid pakkudes edasi lähetab, on samuti lähetatud töötaja. Muudetakse töötingimusi, mida lähetatud töötajale Eestis viibimise ajal tagada tuleb. Töötasu alammäära asemel tuleb eelnõu kohaselt töötajale tagada töötasu ning lisaks tuleb hüvitada lähetusega seotud kulud. Kehtestatakse pikaajalise lähetuse regulatsioon, mille kohaselt tuleb lähetatud töötajale pärast 12 või 18 kuud Eestis töötamist seaduses loetletud minimaalsete töötingimuste asemel hakata kohaldama kogu Eesti tööõigust. Eelnõu sisaldab ka sätet, mille kohaselt peab järelevalveorgan tuvastatud rikkumiste eest karistust määrates arvestama sellega, kas informatsioon Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste kohta on ühtsel veebilehel olemas või mitte. Eelnõuga kaotatakse piirang, mille kohaselt saab teenuse Eesti-poolne tellija olla vaid Eesti resident. Eelnõu kohaselt on oluline see, et tellija tegutseks Eestis. Tööandjale kehtestatakse selge kohustus lähetatutud töötajate kohta esitatud teavet ajakohasena hoida. Tööinspektsioonile tuleb teatada ka lähetatud töötaja isikut tõendava dokumendi number. Eelnõuga lühendatakse seitsmelt aastalt kolmele perioodi, mille jooksul peale lähetuse lõppu on Tööinspektsioonil õigus lähetuse kohta järelevalveks vajalikke dokumente nõuda. Ühtlustatakse väärtegude trahvimäärad, mille tulemusena on mõlema väärteo puhul füüsilise isiku maksimaalne trahvimäär 300 trahviühikut ja juriidilise isiku trahvimäär 32 000 eurot.

Tексты

158 SE Ход производства по проекту

09.03.2020
Инициирован
10.03.2020
Принят в производство
14.04.2020
Komisjoni istung teisipäev, 14.04.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.04.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Signe Riisalo
22.04.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.04.2020 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
12.05.2020
Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.05.2020 14:00
18.05.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 18.05.2020 kell 11.10
Постановление: Внести предложение о прерывании второго чтения
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 29.05.2020 16:00
Постановление: Anda komisjoni esimehele volitus eelnõu teise lugemise dokumentide allkirjastamiseks
20.05.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2020 14:00
Постановление: Второе чтение прервано
Lisad
Stenogramm
01.06.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 1.06.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.06.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 17.06.2020 14:00
08.06.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 8.06.2020 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise jätkamise menetlusdokumendid
10.06.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.06.2020 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
15.06.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 15.06.2020 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
17.06.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.06.2020 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
17.06.2020
Направлен президенту республики
01.07.2020
Провозглашен
09.07.2020
Опубликован в Riigi Teataja
09.03.2020
Инициирован
10.03.2020
Принят в производство
14.04.2020
Komisjoni istung teisipäev, 14.04.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.04.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Signe Riisalo
22.04.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.04.2020 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
12.05.2020
Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.05.2020 14:00
18.05.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 18.05.2020 kell 11.10
Постановление: Внести предложение о прерывании второго чтения
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 29.05.2020 16:00
Постановление: Anda komisjoni esimehele volitus eelnõu teise lugemise dokumentide allkirjastamiseks
20.05.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2020 14:00
Постановление: Второе чтение прервано
Lisad
Stenogramm
01.06.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 1.06.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.06.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 17.06.2020 14:00
08.06.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 8.06.2020 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise jätkamise menetlusdokumendid
10.06.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.06.2020 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
15.06.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 15.06.2020 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
17.06.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.06.2020 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
17.06.2020
Направлен президенту республики
01.07.2020
Провозглашен
09.07.2020
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 18.05.2020

  Justiitsministeeriumi arvamus ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõpu 158 SE kohta

 • 15.05.2020

  Eesti Tööandjate Keskliidu arvamus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 158 SE kohta

 • 15.05.2020

  Tööinspektsiooni arvamus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 158 SE kohta

 • 15.05.2020

  Eesti Ametiühingute Keskliidu arvamus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 158 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хельги Кундла

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Inimõigused ( - 1998)
 • Учебное заведение
  Università degli Studi di Padova

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool