Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 11.04.2024
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Маргит Сутроп
Ответственный служащий: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tuuakse seni sotsiaalhoolekande seaduses reguleeritud lapsehoiuteenus alusharidussüsteemi osaks. Muuhulgas tähendab see koolieelsete lasteasutuste personalile kehtivate kvalifikatsiooninõuete tõstmist ning nõuet kohalikele omavalitsustele tagada kõigile lastele vanema taotlusel koht lasteasutuses. Samuti märgitakse seadusesse, et alusharidust tuleb lasteaias ja lastehoius korraldada eesti keeles vastavalt alushariduse riiklikule õppekavale. Lapsehoiu teenus sotsiaalteenusena jääb kehtima üksnes lapse suure hooldus- ja abivajaduse korral. Vanema taotlusel peab kohalik omavalitsus tagama elukoha järgselt koha kõigile 1,5-3aastastele lastele lastehoius ja 3-7aastastele lasteaias. Teenust võib pakkuda ka teise linna või valla territooriumil, kui kohalike omavalitsuste vahel on vastav kokkulepe. KOVid peavad lastehoide ja lasteaedu ise, kuid nähakse ette võimalus osta seda teenust eraettevõtjalt. Sellisel juhul laienevad eralasteaiale munitsipaallasteaiale kehtivad nõuded. Eralasteaias, kellele KOV ei ole volitanud enda ülesande täitmist, võib õpe jätkuda ka muus keeles, kuid tagada tuleb eesti keele õpe vastavalt alushariduse riiklikule õppekavale. Seaduse muutmisega tõstetakse kvalifikatsiooninõudeid lasteasutuse direktoritele, kes peavad olema kõrghariduse omandanud vähemalt magistrikraadi tasemel. Lapsehoidjate senine kesk- või kutsehariduslik nõue tõstetakse vähemalt kutse 4. tasemele, samuti kehtestatakse nõuded abiõpetajale, kellel peab olema vähemalt keskharidus ja kutse/pedagoogilised kompetentsid ning eesti keele oskus. Eelnõuga ei tehta üldjoontes muudatusi alushariduse rahastamise süsteemis. Eelnõu kohaselt toimub KOVide rahastamine nende eelarvest ja selles osalevad ka vanemad. Võrreldes kehtiva seadusega, mille kohaselt nähakse riigieelarves võimaluse korral ette toetus KOVidele lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks, nähakse eelnõuga ette võimalus KOVe riigieelarvest toetada õpetajate täienduskoolituseks, eesti keele õppeks ja õppevara soetamiseks.

Tексты

419 SE Ход производства по проекту

11.04.2024
Инициирован
11.04.2024
Принят в производство
07.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 7.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.05.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Margit Sutrop
14.05.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 14.05.2024 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
11.06.2024
Komisjoni istung teisipäev, 11.06.2024 kell 14.00
11.04.2024
Инициирован
11.04.2024
Принят в производство
07.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 7.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.05.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Margit Sutrop
14.05.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 14.05.2024 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
11.06.2024
Komisjoni istung teisipäev, 11.06.2024 kell 14.00

Предложения о поправках

Мнения

 • 06.06.2024

  Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus alusharidusseaduse eelnõu 419 SE kohta

 • 28.05.2024

  Eesti Haridustöötajate Liidu arvamus alusharidusseaduse eelnõu 419 SE kohta

 • 28.05.2024

  Eesti Logopeedide Ühingu arvamus alusharidusseaduse eelnõu 419 SE kohta

 • 28.05.2024

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus alusharidusseaduse eelnõu 419 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Карина Рикарт

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316482
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2000)
 • Учебное заведение
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas