Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 27.09.2023
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Марио Кадастик
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse seadusega kehtestatud veoauto teekasutustasu määrasid, mille eesmärgiks on veoautode energiatõhususe parandamine ning negatiivse keskkonnamõju vähendamine, rakendades rohkem „saastaja maksab“ printsiipi viisil, mis ei halvenda ebamõistlikult ettevõtjate konkurentsivõimet ja elanike toimetulekut. Eelnõu on seotud ELi vastava direktiivi Eesti õigusesse ülevõtmisega asjakohases ulatuses. Teekasutustasu määr sõltub veoauto ja selle haagise täismassist, EURO-heitgaasiklassist ja telgede arvust. Eelnõuga kavandatud päevane teekasutustasu määr jääb vahemikku 4-40 eurot (kehtiv päeva määr 9-12 eurot) ning aastane teekasutustasu määr vahemikku 200-2000 eurot (kehtiv aasta määr 500-1300 eurot). Teekasutustasu määrade diferentseerimisel, kus saastavamad ja raskemad veokid maksavad proportsionaalselt rohkem kui vähem saastavamad sõidukid, vähenevad Eestis sõitvate veoautode CO2 heitkogused eeldatavalt u 2,41 kt võrra esimesel aastal võrreldes stsenaariumiga, kui teekasutustasude suurused jääksid kehtivale tasemele. Lisaks muudetakse sätestatud trahviühikuid isikutele, kes lubavad teisi sõitma või juhivad ise veoautot teekasutustasu tasumata või kui teekasutustasu on tasutud väikesemas määras. Uued trahvimäärad on kooskõlas karistusseadustikuga sätestatud ulatuses ning piisavalt motiveerivad, et vältida teekasutustasu maksmata jätmist. Trahvide tõstmist puudutavad muudatused tulenevad riigisisesest vajadusest ja ei ole seotud direktiivi ülevõtmisega. Täiendavalt võetakse eelnõuga Eesti õigusesse üle ELi direktiivi reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta (kodifitseeritud) reisijaid vedavate juhtide vanust ja väljaõpet puudutavad sätted. Eelnõuga tehtav autoveoseaduse muudatus on seotud ELi direktiivi ülevõtmisega.

Tексты

302 SE Ход производства по проекту

27.09.2023
Инициирован
28.09.2023
Принят в производство
09.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2023 kell 11.10
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Mario Kadastik
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.10.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
18.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2023 14:00
Постановление: Обсуждение не было завершено
19.10.2023
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2023 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
14.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2023 kell 14.00
16.11.2023
Komisjoni istung neljapäev, 16.11.2023 kell 14.00
16.11.2023
Направлен на второе чтение
04.12.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 4.12.2023 15:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
05.12.2023
Направлен президенту республики
14.12.2023
Провозглашен
22.12.2023
Опубликован в Riigi Teataja
27.09.2023
Инициирован
28.09.2023
Принят в производство
09.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2023 kell 11.10
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Mario Kadastik
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.10.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
18.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2023 14:00
Постановление: Обсуждение не было завершено
19.10.2023
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2023 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
14.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2023 kell 14.00
16.11.2023
Komisjoni istung neljapäev, 16.11.2023 kell 14.00
16.11.2023
Направлен на второе чтение
04.12.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 4.12.2023 15:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
05.12.2023
Направлен президенту республики
14.12.2023
Провозглашен
22.12.2023
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1990)
  • Учебное заведение
    Tartu Ülikool