Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.06.2021
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Сирет Котка
Ответственный служащий: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse ravimiseadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega, millega nähakse ette reeglid tervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste uuringute, veterinaarravimite kliiniliste uuringute ning haiglaerandi ravimi kohta. Eelnõu näeb ette võimaluse valmistada ja kasutada haiglas erandkorras uudseid ravimeid. Kehtestatakse nõuded, et tagada ravimite kvaliteet, ohutus ning ravi jälgimine. Selliseid uudseid ravimeid saab valmistada ja kasutada üksnes Eestis eriarsti individuaalse tellimuse alusel ja tema kutsealasel vastutusel konkreetse patsiendi raviks haiglas. Tegemist on ELis uudseteks ravimiteks nimetatud ravimitega, mis jagatakse geeniteraapia, somaatilise rakuteraapia ja koetehnoloogia ravimiteks ning mis pakuvad patsientidele uusi ravimeetodeid teatud liiki haiguste ja väärtalitluste raviks. Haiglaerandi ravimi kasutamisest saadud andmete põhjal on hiljem võimalik alustada ravimiga kliinilisi uuringuid ning seejärel jõuda ka müügiloa taotlemiseni. Haiglaerandi regulatsioon lubab planeerida konkreetseid arengusuundi ja koostöövõimalusi Eesti ülikoolide, biotehnoloogia ettevõtete ja haiglate vahel. Eelnõuga lihtsustatakse kliiniliste uuringutele loa taotlemise protsessi, eeskätt siis, kui taotleja soovib uuringut läbi viia paljudes ELi liikmesriikides. Sel juhul suhtleb taotleja kogu protsessi vältel ühe liikmesriigi ravimiametiga, kes kogu protsessi ja infovahetust taotleja ning teiste liikmesriikide vahel ELis koordineerib ning kes koostab ka uuringutaotluse teadusliku hindamisearuande. Kliinilise uuringu loa taotlemine toimub edaspidi ühe taotluse alusel kõikides soovitud liikmesriikides ühtse loa taotlemise toimiku abil kliiniliste uuringute portaali vahendusel ja paberivabalt. Samuti tasub sponsor edaspidi kliinilise uuringu taotlemisel ühes liikmesriigis ühekordse tasu. Praegu tasub sponsor Eestis kolm erinevat tasu: tasu ravimiametile, eetikakomiteele ja riigilõivu. Kliinilise uuringu taotlust hindavad liikmesriigid ühiselt ning koostatakse üks ühine lõppotsus. Kliinilise uuringu lõpptulemused on ühises andmebaasis ja avalikud ning seetõttu saab rohkem teavet avalikuks. Avalikuks saab uuringu hinnangu kokkuvõte, uuringu- ja inspektsiooni tulemused. Kehtestatakse ka nõuded nende ravimite kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks, mida uuringus osalejatele kliinilise uuringu käigus manustatakse. Erilist tähelepanu pööratakse patsiendiõiguste ja -ohutuse kõrgetasemelise kaitsele. Seadus oli kavandatud jõustuma kuue kuu möödumisel ajast, millal Euroopa Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas teate selle kohta, et EL-i kliiniliste uuringute portaal ja EL-i andmebaas on saavutanud täieliku toimivuse, eeldatavalt juhtub see juulis 2021. Veterinaarravimite kliiniliste uuringute osas on seaduse muudatused plaanitud jõustuma 2022. aasta 28. jaanuaril ning haiglaerandi regulatsiooni puudutavad sätted jõustuvad üldises korras.

Tексты

413 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
03.01.2022 Опубликован в Riigi Teataja
22.12.2021 Провозглашен
16.12.2021 Направлен президенту республики
Третье чтение
15.12.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.12.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
13.12.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 13.12.2021 kell 11.10
Постановление: Утвердить eelnõu menetlusdokumendid kolmandaks lugemiseks

Protokoll asice

Protokoll

Второе чтение
07.12.2021 Täiskogu korraline istung teisipäev, 7.12.2021 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
06.12.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 6.12.2021 kell 11.10
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.12.2021 14:00

Lisa 1

Protokoll

Protokoll asice

22.11.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 22.11.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.12.2021 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Anda komisjoni esimehele volitused menetlusdokumentide allkirjastamiseks

Protokoll asice

Protokoll

Lisa1_T.Kiik

Первое чтение
15.11.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 15.11.2021 kell 11.10

Protokoll

Protokoll asice

Lisa1_S.Riisalo

27.10.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.10.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
18.10.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 18.10.2021 kell 11.10

Protokoll asice

Lisa1_T.Kiik

Lisa2_EestiHaigekassa

Protokoll

20.09.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 20.09.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 27.10.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Siret Kotka

Lisa 1 (T.Kiik_413SE)

Asendusliige

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
15.06.2021 Принят в производство
14.06.2021 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Хельги Кундла

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Inimõigused ( - 1998)
 • Учебное заведение
  Università degli Studi di Padova

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool