Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Комиссия по экономике
Инициирован: 29.09.2022
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Kristen Michal
Ответственный служащий: Mari Tänav

Eelnõu algteksti tutvustus

Muudatuste eesmärgiks on kiirendada taastuvenergiale üleminekut, luues taastuvenergia edendamist soodustavad eeldused. Eelnõu sätestab võrguettevõtjatele võimaluse osta kaoenergiat taastuvast allikast toodetud energiana ning vähendada survet liitumiskulude suurenemisele. Samuti täpsustakse eelnõus tuuleenergeetika kohaliku kasu instrumenti puudutavaid sätteid ning täiendatakse maapõueseaduses kehtivat maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse lubamise regulatsiooni taastuvenergiaehitise ja seotud taristu maardlatele tähtajalise ehitamise võimalusega.

Tексты

696 SE Ход производства по проекту

29.09.2022
Инициирован
29.09.2022
Принят в производство
27.09.2022
Komisjoni istung teisipäev, 27.09.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 12.10.2022 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Kristen Michal
Постановление: Инициировать законопроект
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 19.10.2022 17:15
12.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.10.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
24.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 24.10.2022 kell 11.10
10.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.01.2023 kell 14.00
12.01.2023
Komisjoni istung neljapäev, 12.01.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.01.2023 14:00
Постановление: Внести предложение о прерывании второго чтения
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 5 tööpäeva, 25.01.2023 17:15
16.01.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 16.01.2023 kell 11.10
18.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.01.2023 14:00
Постановление: Второе чтение прервано
Lisad
Stenogramm
01.02.2023
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 1.02.2023 kell 9.00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.02.2023 14:00
24.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 24.01.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.02.2023 14:00
01.02.2023
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 1.02.2023 kell 9.00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.02.2023 14:00
06.02.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 6.02.2023 kell 11.10
Постановление: Teha ettepanek määrata kolmapäeva, 8. veebruari täiskogu päevakorda esitatud elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (696 SE) teise lugemise jätkamise dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtajaks teisipäev, 7. veebruar kell 17.00.
08.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2023 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
15.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
17.02.2023
Направлен президенту республики
01.03.2023
Провозглашен
07.03.2023
Опубликован в Riigi Teataja
29.09.2022
Инициирован
29.09.2022
Принят в производство
27.09.2022
Komisjoni istung teisipäev, 27.09.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 12.10.2022 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Kristen Michal
Постановление: Инициировать законопроект
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 19.10.2022 17:15
12.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.10.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
24.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 24.10.2022 kell 11.10
10.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.01.2023 kell 14.00
12.01.2023
Komisjoni istung neljapäev, 12.01.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.01.2023 14:00
Постановление: Внести предложение о прерывании второго чтения
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 5 tööpäeva, 25.01.2023 17:15
16.01.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 16.01.2023 kell 11.10
18.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.01.2023 14:00
Постановление: Второе чтение прервано
Lisad
Stenogramm
01.02.2023
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 1.02.2023 kell 9.00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.02.2023 14:00
24.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 24.01.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.02.2023 14:00
01.02.2023
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 1.02.2023 kell 9.00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.02.2023 14:00
06.02.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 6.02.2023 kell 11.10
Постановление: Teha ettepanek määrata kolmapäeva, 8. veebruari täiskogu päevakorda esitatud elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (696 SE) teise lugemise jätkamise dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtajaks teisipäev, 7. veebruar kell 17.00.
08.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2023 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
15.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
17.02.2023
Направлен президенту республики
01.03.2023
Провозглашен
07.03.2023
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

Мнения

 • 08.02.2023

  Justiitsministeeriumi arvamus elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 696 SE kohta

 • 06.02.2023

  Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõpu 696 SE kohta

 • 06.02.2023

  Eesti Energia AS arvamus elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 696 SE kohta

 • 06.02.2023

  Justiitsministeeriumi arvamus elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 696 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Мари Тянав

Образование

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2018)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool