Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 11.05.2023
Ведущая комиссия: Riigikaitsekomisjon
Представитель ведущей комиссии: Кристо Энн Вага
Ответственный служащий: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu eesmärk on luua õiguslikud alused Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade arendamiseks erandjuhtudel kiirendatud korras. Kiirendatud korras harjutusvälja rajamise erandit on vaja seoses Venemaa täiemahulise sõjaga Ukraina vastu, mis on suurendanud sõjalise konflikti riski nii Eesti kui Eesti liitlaste suhtes. Harjutusväljade mahutavuse suurendamine annab võimaluse harjutada uut relvastust, üksuste koostööd ja loob eeldused liitlaste suurendatud kohalolekuks. Vastava õigusliku aluse loomine võimaldab laiendada ka Nursipalu harjutusvälja, mis on tänases julgeolekukeskkonnas kriitiline eeldus, et tõsta Eesti sõjalise kaitse ja kollektiivkaitse võimet. Täpsemalt nähakse eelnõuga ette valitsuse õigus otsustada kaitseministri ettepanekul ja vastava ohuhinnangu alusel Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja asutamine või laiendamine planeerimismenetlust läbi viimata. Seda saab teha üksnes juhul, kui harjutusvälja rajamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning planeerimismenetluse läbiviimisest tulenev viivitus suurendab ohtu riigikaitsele. Kui need tingimused on täidetud, viiakse menetlus läbi haldusmenetluse seaduses ettenähtud avatud menetluse korras. Avatud menetluses saab esitada harjutusvälja laiendamise suhtes oma ettepanekuid ja vastuväiteid ning seda ka keskkonnale avalduvate mõjude uuringute tulemuste ja nende leevendamise meetmete kohta. Valitsuse otsus riigikaitselise erandina harjutusvälja laiendamiseks peatab varem kehtestatud planeeringu kehtivuse kuni uue planeeringu kehtestamiseni. Eelnõu kohaselt peab valitsus või kohaliku omavalitsuse volikogu algatama aasta jooksul kehtivate planeeringute muutmise. Eelnõus sätestatakse eraldiseisev menetlus nn Natura hindamiseks, mis seni on olnud võimalik vaid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise raames. Harjutusväljadega kaasneva olulise häiringu hüvitamine kohalikele omavalitsustele reguleeritakse eraldi valitsuse määrusega.

Tексты

144 SE Ход производства по проекту

11.05.2023
Инициирован
11.05.2023
Принят в производство
25.05.2023
Komisjoni istung neljapäev, 25.05.2023 kell 14.00
18.05.2023
Komisjoni istung neljapäev, 18.05.2023 kell 13.05
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 24.05.2023 14:00
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 02.06.2023 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Если первое чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания 07.06.2023 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии komisjoni liige Kristo Enn Vaga
Постановление: Küsida keskkonnakomisjoni arvamust eelnõu kohta
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
24.05.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.05.2023 14:00
Постановление: Направлен на второе чтение
Lisad
Stenogramm
05.06.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 5.06.2023 kell 11.00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 14.06.2023 14:00
Постановление: Volitada komisjoni esimeest, vastutavat Riigikogu liiget/ettekandjat ja vastutavat ametnikku koostama eelnõu II lugemise dokumendid
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
07.06.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.06.2023 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
12.06.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 12.06.2023 kell 11.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
15.06.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
19.06.2023
Направлен президенту республики
27.06.2023
Провозглашен
06.07.2023
Опубликован в Riigi Teataja
11.05.2023
Инициирован
11.05.2023
Принят в производство
25.05.2023
Komisjoni istung neljapäev, 25.05.2023 kell 14.00
18.05.2023
Komisjoni istung neljapäev, 18.05.2023 kell 13.05
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 24.05.2023 14:00
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 02.06.2023 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Если первое чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания 07.06.2023 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии komisjoni liige Kristo Enn Vaga
Постановление: Küsida keskkonnakomisjoni arvamust eelnõu kohta
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
24.05.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.05.2023 14:00
Постановление: Направлен на второе чтение
Lisad
Stenogramm
05.06.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 5.06.2023 kell 11.00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 14.06.2023 14:00
Постановление: Volitada komisjoni esimeest, vastutavat Riigikogu liiget/ettekandjat ja vastutavat ametnikku koostama eelnõu II lugemise dokumendid
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
07.06.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.06.2023 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
12.06.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 12.06.2023 kell 11.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
15.06.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
19.06.2023
Направлен президенту республики
27.06.2023
Провозглашен
06.07.2023
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

Мнения

 • 30.05.2023

  Loodus, inimene ja sõjavägi (LIS), Soodla Kaitseks MTÜ ja MTÜ Meie Nursipalu arvamus relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 144 SE kohta

 • 29.05.2023

  Kaitseministeeriumi arvamus relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 144 SE kohta

 • 24.05.2023

  KEKK arvamus relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 144 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Айвар Энгель

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316470
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool