Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 02.05.2022
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хелле-Мооника Хельме
Ответственный служащий: Urvo Klopets

Eelnõu algteksti tutvustus

Seletuskirjas märgitakse, et 25. aprilli 2022 seisuga on tulnud Eestisse Ukrainas aset leidva sõja tõttu ca 33 500 inimest, kellest suur osa on lapsed, kellel on east tulenevalt täita koolikohustus ning kellel on õigus õppida üldhariduskoolis. Selleks, et nimetatud välisriigist tulnud lastele tagada jõukohane õpe, on osadel juhtudel vajalik laste suhtes neile toe tagamiseks koolidele soovituste andmine koolivälise nõustamismeeskonna poolt, osadel juhtudel aga tagada õppes osalemise võimalus viisil, mis ei ole osa tasemeõppest. Kuna tasemeõppest osavõtmine on kõigi laste jaoks riigikeele oskuse puudumise tõttu äärmiselt keeruline. Eelnõu näeb ette lahendada need kitsaskohad – tagada kooliväliste nõustamismeeskondade poolt menetluse läbiviimine praktikas mõistuspärasemalt ja kiiremalt, viisil, kus kaasatakse üksnes need spetsialistid, kelle osalemine on vajalik; luuakse Ukrainast saabunud lastele võimalus saada osa ka lisaõppest, mis on põhiharidusele järgnev õpe, kuid mis ei ole osa tasemeõppest ehk, et ei ole osa gümnaasiumiõpingutest. Täna on selline võimalus loodud üksnes haridusliku erivajadusega Eestis õppinud õpilastele. Eelnõuga nähakse ette ka muudatused, mis tagavad võimaluse rakendada lisaõpet lisaks haridusliku erivajadusega õpilastele ning Eestis riikliku õppekava järgi lõpetanutele ka neile, kes on põhihariduse omandanud välisriigis. Lisaõppe sihtrühma laiendamine aitab lahendada Ukraina kriisiga tekkinud olukorda ja rakendussäte on esialgu kavandatud üksnes järgmiseks õppeaastaks.

Tексты

611 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
07.06.2022 Komisjoni istung teisipäev, 7.06.2022 kell 14.00

Asendusliikme volikiri

Asendusliikme volikiri

Protokoll

Protokoll asice

30.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.10
Постановление: Утвердить план работы на неделю

Protokoll asice

Protokoll

11.05.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.05.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
03.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 3.05.2022 kell 14.00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Helle-Moonika Helme
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.05.2022 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Asendusliikme volikiri

Lisa 1 (kultuuriministri slaidid)

Инициирование
03.05.2022 Принят в производство
02.05.2022 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

 • 30.06.2022

  Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 27.05.2022

  Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 19.05.2022

  Eesti Eraüldhariduskoolide Ühenduse arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 19.05.2022

  Eesti Eripedagoogide Liidu arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 19.05.2022

  Õpetajate Ühenduste Koostöökoja arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Урво Клопетс

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316482
 • E-post

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2011)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2006)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool