Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 02.05.2017
Ведущая комиссия: Väliskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Anne Sulling
Ответственный служащий: Ivar Mölder

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga ratifitseeritakse Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamisleping, millele Eesti kirjutas alla 25. oktoobril 2016. 2011. aastal asutati Hamburgis ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna (edaspidi CELAC) fond, mille eesmärgiks oli tugevdada ELi ja CELACi liikmesriikide partnerlust ning soodustada piirkondadevahelist vastastikust mõistmist ja nähtavust. Fond asutati eeldusel, et see muudetakse võimaluse korral edaspidi sõlmitava rahvusvahelise asutamislepinguga rahvusvaheliseks organisatsiooniks. Lepingu eesmärk on asutada ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutus rahvusvahelise organisatsioonina, millel on rahvusvahelise avaliku õiguse kohaselt juriidilise isiku staatus. Sihtasutust võib vaadelda kui ELi ühise välispoliitika vahendit, sest selle tegevus aitab lähendada liikmesriikide tegevust Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna suunal, tagades, et EL on suuteline panema kahe piirkonna partnerluse raames maksma oma huvid ja väärtused. Sihtasutuse asutamine rahvusvahelise organisatsioonina aitab suurendada selle suutlikkust koguda oma liikmesriikidelt rahalisi vahendeid – paljud liikmesriigid ei saa praegu sihtasutuse vabatahtlikku rahalist panust anda, sest fond on asutatud Saksa tsiviilõiguse alusel. Kui fond saab rahvusvahelise organisatsiooni staatuse, võimaldab see tal kärpida ka teatavaid kulusid, saada kasu rahvusvahelisest õigusest tulenevatest privileegidest ja immuniteetidest ning kasutada paremini ära oma rahalisi vahendeid ja inimressursse. See omakorda võimaldab säilitada ja arendada edasi tegevust partnerluse toetamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Tексты

446 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
26.09.2017 Опубликован в Riigi Teataja
25.09.2017 Провозглашен
20.09.2017 Направлен президенту республики
Второе чтение
20.09.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.09.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Первое чтение
13.09.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.09.2017 14:00
Постановление: Направлен на второе чтение
30.08.2017 Komisjoni istung kolmapäev, 30.08.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.09.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 15.09.2017 16:00
20.09.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Назначить докладчиком väliskomisjoni liige Anne Sulling

Protokoll 30.08.2017

Protokoll_30.08.2017.bdoc

Инициирование
02.05.2017 Принят в производство
02.05.2017 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Ивар Мёльдер

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Mehaanikainsener ( - 1986)
  • Учебное заведение
    Tallinna Polütehniline Instituut