Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 15.06.2020
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Тынис Мёлдер
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse töövaidluskomisjoni (TVK) kaasistujate töö tasustamise põhimõtteid. Eelnõuga võrdsustatakse kaasistuja tasu tunnitasu alammääraga, mis käesoleval aastal on 3.48 eurot. Praegu arvestatakse kaasistujate tasu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse alusel, mille kohaselt on tunnitasu 3.07 eurot. Samuti hakatakse edaspidi tasustama TVK kaasistujate tööd istungi ettevalmistamise aja eest, praegu makstakse tasu vaid istungil osalemise aja eest. Seletuskirjas märgitakse, et töövaidluskomisjoni istungil peab osalema kaks kaasistujat: töötajate ja tööandjate esindaja. Kaasistujate osalemise eesmärk on sarnaselt rahvakohtunikega näha töövaidluse lahendamisel töövaidlusasja eelkõige inimlikust, mitte juriidilisest aspektist, arvestades seejuures töötajate ja tööandjate vaatenurga eripära kohtades, kus need on töövaidlusasja lahendamisel olulised. Kaasistujatele makstava tasu arvutamise alused on olnud 2013. aastast muutmata ning kehtiva korra alusel on kaasistujatele makstav tasu madalam tunnitasu alammäärast. See pärsib töötajate ja tööandjate soovi panustada TVK töösse töövaidluste lahendamisel. Lisaks tehakse eelnõuga muudatusi, mille eesmärk on õigusselguse huvides kehtivat korda täpsustada ja täiendada. Näiteks täpsustatakse, mitu isikut saavad TVK-sse pöörduda ka ühisavaldusena ning täiendatakse võimalusega istungeid läbi viia videosilla vahendusel.

Tексты

214 SE Ход производства по проекту

15.06.2020
Инициирован
16.06.2020
Принят в производство
21.09.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 21.09.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.09.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Tõnis Mölder
30.09.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.09.2020 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
19.10.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 19.10.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 28.10.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 11.11.2020 14:00
26.10.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 26.10.2020 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid
28.10.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.10.2020 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
09.11.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 9.11.2020 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu lõpptekst
12.11.2020
Täiskogu korraline istung neljapäev, 12.11.2020 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.11.2020
Направлен президенту республики
18.11.2020
Провозглашен
24.11.2020
Опубликован в Riigi Teataja
15.06.2020
Инициирован
16.06.2020
Принят в производство
21.09.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 21.09.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.09.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Tõnis Mölder
30.09.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.09.2020 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
19.10.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 19.10.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 28.10.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 11.11.2020 14:00
26.10.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 26.10.2020 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid
28.10.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.10.2020 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
09.11.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 9.11.2020 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu lõpptekst
12.11.2020
Täiskogu korraline istung neljapäev, 12.11.2020 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.11.2020
Направлен президенту республики
18.11.2020
Провозглашен
24.11.2020
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 15.10.2020

  Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO arvamus töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 214 SE kohta

 • 09.10.2020

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 214 SE kohkta

 • 01.10.2020

  Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 214 SE menetlemine Riigikogus

 • 17.09.2020

  Sotsiaalministeeriumi arvamus töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse 214 SE ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 253 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316495
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool