Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 27.09.2023
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Тийт Маран
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga on kavas muuta looduskaitseseadust (LKS) ja kinnistusraamatuseadust. LKS-i lisatakse paindlikkus otsustada vastavalt olukorrale kas avaldada teade loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse algatamise kohta üleriigilises või kohalikus ajalehes, mitte mõlemas nagu näeb ette kehtiv kord. Eemaldatakse vajadus riikliku seire või kaitseala valitseja tellitud teadustöö jaoks küsida täiendavalt kaitsealadel liikumispiirangutes liikumiseks luba. Loa taotlemine on lisanduv aja- ja ressursikulu olukordades, kus selle väljaandmine on iseenesestmõistetav. Kaotatakse riigi ostueesõigus kinnisasja võõrandamisel. Kehtiva LKSi kohaselt on riigil ostueesõigus, kui võõrandatakse kinnisasja, mis asub ranna ehituskeeluvööndis, I kaitsekategooria liigi püsielupaigas, kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndis, kaitsealal või hoiualal. Viimastel aastatel on riik hinnanud ostueesõiguse rakendamist tuhandete ostumüügitehingute puhul, kuid kasutatud seda ei ole. Kuna ka loodusväärtuste säilitamisele ei aita ostueesõiguse rakendamine kuigivõrd kaasa, siis on plaanis jätta need sätted seadusest välja. Riigi ostueesõiguse kaotamine vähendab loodusobjekti sisaldava kinnisasja võõrandamise korral haldusorgani töökoormust ja kiirendab ostu-müügitehingute sõlmimist. Eemaldatakse segadust tekitav sõnastus kus piiranguvööndis telkimiseks ja lõkke tegemiseks on vajalik just kaitseala valitseja poolt tähistatud kohti, kuid tegelikkuses kaitseala valitseja kohti ise ei tähista. Riigieelarvelistel eesmärkidel sätestatakse, et loomakahju ei hüvitata, kui taotluste eelisjärjestuse kohaselt ei ole vähem eelistatud looma tekitatud kahju hüvitamiseks jooksva aasta riigieelarves selleks vahendeid ette nähtud. Eelisjärjestus kehtestatakse kliimaministri määrusega (järjestuses on viimasel kohal seejuures rändlindude põhjustatud kahju). Samas tõstetakse loomakahjude ennetamiskulude tasumäära ülempiiri, millega soovitakse üldkokkuvõttes vähendada tekkivat loomakahju, mida omakorda tuleks kompenseerida. Eesmärk on vähendada tekkivat loomakahju ning seeläbi survet selleks ettenähtud eelarvele. Kinnistusraamatuseadust täiendatakse looduskaitseseaduse alusel riigi ostueesõiguse kohta kantud märkus kustutatakse kinnistusraamatust kolme kuu jooksul ametiülesande korras pärast looduskaitseseaduse § 16 lõigete 2–6 kehtetuks tunnistamist.

Tексты

301 SE Ход производства по проекту

27.09.2023
Инициирован
28.09.2023
Принят в производство
10.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.10.2023 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии keskkonnakomisjoni liige Tiit Maran
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
24.10.2023
Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.10.2023 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
06.11.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 6.11.2023 kell 11.10
14.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2023 kell 14.00
23.11.2023
Направлен на второе чтение
06.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.12.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.12.2023
Направлен президенту республики
14.12.2023
Провозглашен
22.12.2023
Опубликован в Riigi Teataja
27.09.2023
Инициирован
28.09.2023
Принят в производство
10.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.10.2023 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии keskkonnakomisjoni liige Tiit Maran
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
24.10.2023
Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.10.2023 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
06.11.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 6.11.2023 kell 11.10
14.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2023 kell 14.00
23.11.2023
Направлен на второе чтение
06.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.12.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.12.2023
Направлен президенту республики
14.12.2023
Провозглашен
22.12.2023
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool