Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 21.02.2022
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Тийу Аро
Ответственный служащий: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse tervisesüsteem paindlikumaks ja inimkesksemaks, muu hulgas tagatakse üldarstiabi kättesaadavus ning parandatakse nimistute teenindamise järjepidevust. Eelnõuga sätestatakse üldarstiabi korraldaja roll alates 1. juulist 2022. Üldarstiabi korraldusega seonduvaid ülesandeid hakkab Terviseameti asemel täitma Eesti Haigekassa. Eelnõuga täpsustatakse perearsti nimistusse registreerumise aluseid. Muudatusega lisatakse tervishoiuteenuste korraldamise seadusesse (TTKS) elamisõiguse alusel Eestis elava isiku ja ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibiva ravikindlustatud isiku õigus registreeruda perearsti nimistusse ja vahetada kirjaliku avalduse alusel perearsti. Eelnõuga võimaldatakse nimistu esmakordsel kinnitamisel hoida nimistu väiksem, kui on seaduses sätestatud nimistu ülemine piirmäär, et anda alustavale perearstile aega nimistuga tutvumiseks ja kohanemiseks. Eelnõuga sätestatakse perearsti teeninduspiirkond kohaliku omavalitsuse üksus(t)e, linnaosade või osavaldadena. Kehtivas TTKS-is on perearsti teeninduspiirkond sätestatud kui Terviseameti poolt määratud kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse üksuste ala, mis on kitsendanud perearsti teeninduspiirkonna kohati majapõhiseks. Nähakse ette ka perearsti kohustus teavitada nimistusse kuuluvaid inimesi vähemalt kuus kuud ette, kui muutub perearsti tegevuskoht. Muudatuse eesmärk on võimaldada patsiendil vajaduse korral vahetada perearsti või teha ettevalmistusi elukorralduses, et harjuda perearsti uude tegevuskohta liikumisega. Eelnõuga nähakse ette võimalus tagada arstiabi olukorras, kus avalikud konkursid nimistule perearsti leidmiseks on ebaõnnestunud või nimistu jääb ootamatult perearstita. Eelnõuga laiendatakse piiratud ulatuses kokkulepitud ravimite retsepti väljakirjutamise õigust õendusabi eriala omandanud õele (eriõde) samas ulatuses, nagu see kehtib praegu pereõdedele. Muudetakse ka töövõimetuslehe väljakirjutajate ringi, andes töövõimetuslehe väljakirjutamise õiguse õele. Töövõimetuslehe võivad välja kirjutada kõik tervishoiutöötajad, välja arvatud kiirabi osutamisel.

Tексты

533 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
20.06.2022 Опубликован в Riigi Teataja
02.06.2022 Направлен президенту республики
Третье чтение
01.06.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
30.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.10
Постановление: Утвердить eelnõu menetlusdokumendid

Protokoll asice

Volikiri

Protokoll

Второе чтение
17.05.2022 Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.05.2022 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
12.05.2022 Komisjoni istung neljapäev, 12.05.2022 kell 14.00
Постановление: Anda esimehele volitus eelnõu menetlusdokumentide allkirjastamiseks

Protokoll

Asendusliige asice

Protokoll asice

Asendusliige

02.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 2.05.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.05.2022 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 01.06.2022 14:00

Lisa 1

Lisa2_T.Kiik

Protokoll

Protokoll asice

Первое чтение
12.04.2022 Komisjoni istung teisipäev, 12.04.2022 kell 14.00

Protokoll

Protokoll asice

06.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
14.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.04.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Tiiu Aro

Protokoll.asice

Protokoll

Инициирование
22.02.2022 Принят в производство
21.02.2022 Инициирован

Мнения

 • 19.04.2022

  Sotsiaalministeeriumi arvamus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 533 SE kohta

 • 18.04.2022

  Eesti Nooremarstide Ühenduse arvamus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 533 SE kohta

 • 13.04.2022

  Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi arvamus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 533 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хельги Кундла

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Inimõigused ( - 1998)
 • Учебное заведение
  Università degli Studi di Padova

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool