Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.03.2022
Ведущая комиссия: Rahanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Айвар Кокк
Ответственный служащий: Kristo Varend

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga ühtlustatakse jaeinvestoritele suunatud eurofondide ning riskikapitali- ja kinnisvarafondide (alternatiivfondide) piiriülese pakkumise reegleid ja võetakse selleks üle ELi vastavad mitmed direktiivid. Eelnõuga lisatakse investeerimisfondi eelturustamise võimalus, millega antakse fondivalitsejatele võimalus nö kompida investorite huvi fondi investeerimise vastu ilma, et fondivalitseja peaks tegema siduvat pakkumist. Eelnõuga muudetakse väiksemahuliste fondide valitsejate registreerimise tingimusi FIs. Väikefondi puhul jääb fondi varade maht alla 100 miljoni euro, nende üle FI üldjuhul järelevalvet ei tee, vaid registreerib üksnes nende tegevuse. Kokku on FI tänaseks registreerinud 55 väikefondivalitsejat. Eelnõuga nähakse ette, et eurofondi fondivalitsejad peavad oma tegevuses, näiteks riskijuhtimises, arvesse võtma jätkusuutlikkusriske. Jätkusuutlikkusriskid on sotsiaalseid, üldjuhtimisega seotud (corporate governance) ja keskkonnaalaseid tingimused, mis võivad negatiivselt mõjutada investeeringute väärtust. Eelnõuga täpsustatakse investeerimisteenuste osutajate pankade, investeerimisühingute ja fondivalitsejate investeerimistoodete – väärtpaberite – väljatöötamise ja kujundamise nõudeid. Investeerimisteenuste osutajad peavad määratlema, millistele kliendiliikide jätkusuutlikkuse eesmärkidega konkreetne väärpaber sobib. Eelnõuga võimaldatakse pensionifondidel investeerida väärtpaberitesse, mille alusvaraks on toore või mille hind sõltub toormest. Seni ei ole sellistesse instrumentidesse investeerimine lubatud olnud. Eelnõu kohaselt võib seda edaspidi teha kuni 25% ulatuses pensionifondi vara väärtusest. Selliseks väärtpaberiks võiks olla nt tuletisväärtpaber, eelkõige futuurid, mille alusvaraks on nafta, erinevad põllumajandussaadused. Eelnõuga antakse pensionifondidele paindlikumad võimalused teha oma investeeringuid läbi enda kontrolli allolevate äriühingute (SPVde). Eelnõuga muudetakse krediidiandjate suhtes kehtivaid nõudeid, mis seonduvad eelkõige tegevusloa režiimiga. ELi õiguse kohaselt võib finantsjärelevalveasutus krediidiandja tegevusloa kehtetuks tunnistada muuhulgas juhul, kui viimane ei ole väljastanud krediiti eelneva 6 kuu jooksul. Eestis oli selleks perioodiks kehtestatud 12 kuud. Muudatusega viiakse kehtiv seadus kooskõlla direktiivi nõuetega.

Tексты

551 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
03.06.2022 Опубликован в Riigi Teataja
30.05.2022 Провозглашен
18.05.2022 Направлен президенту республики
Третье чтение
18.05.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.05.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
16.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2022 kell 11.15
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst koos keeleliste ja tehniliste täpsustustega.

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Protokoll

Lisa 1 (608 SE II ME loetelu kavand)

Второе чтение
11.05.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.05.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
02.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 2.05.2022 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.05.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 18.05.2022 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Первое чтение
06.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
22.03.2022 Komisjoni istung teisipäev, 22.03.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.04.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии komisjoni aseesimees Aivar Kokk

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
15.03.2022 Принят в производство
14.03.2022 Инициирован

Мнения

 • 02.05.2022

  Rahandusministeeriumi arvamus investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 551 SE kohta

 • 25.04.2022

  Finantsinspektsiooni arvamus investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 551 SE kohta

 • 22.04.2022

  Estcap Asset Management arvamus investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 551 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Кристо Варенд

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2004)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool