Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 19.02.2024
Ведущая комиссия: Väliskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Марко Михкельсон
Ответственный служащий: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga lahendatakse välissuhtlemisseaduse rakendamise pikaajalise praktika käigus ilmnenud kitsaskohti. Ühe olulise muudatusena lihtsustatakse eelnõuga välislepingute ettevalmistamise ja sõlmimise menetlust, et muuta see tõhusamaks. Suurim kavandatav muudatus puudutab välislepingu materjalide välisministeeriumile esitamist ning välislepingute muudatuste menetlemist eri tasanditel. Muudatusi kavandatakse ka välislepingute jõustamise, reservatsioonidele ja deklaratsioonidele vastuväidete tegemise ning välislepingute peatamise ja peatamise lõpetamise korda. Teise olulise muudatusega korrastatakse välissuhtlemisseaduses sisalduvaid volitusnorme, sh andmekogude asutamiseks antud volitusnorme ning viiakse lõpule andmekaitsereform. Välissuhtlemisseaduses on mitme andmekogu asutamise volitusnormiks üldvolitus, mis ei sisalda põhiõiguste riive eesmärki ega ulatust. Kui isikuandmete töötlemine andmekogus toob kaasa täiendava riive, peab põhiõiguse riive eesmärk ja ulatus olema sätestatud seaduses. Andmekogude asutamise ja muude volitusnormide korrastamine tagab sihtrühmade jaoks õigusselguse. Eelnõuga uusi andmekogusid ei looda ega kavandata muuta olemasolevate toimimist ega neis töödeldavate andmetega seonduvat.

Tексты

385 SE Ход производства по проекту

19.02.2024
Инициирован
20.02.2024
Принят в производство
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.04.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Marko Mihkelson
15.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 15.04.2024 kell 11.15
Постановление: Muuta eelnõu täiskogus arutamise kuupäeva ja määrata selleks 08.05.2024 14:00
08.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.05.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
19.02.2024
Инициирован
20.02.2024
Принят в производство
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.04.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Marko Mihkelson
15.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 15.04.2024 kell 11.15
Постановление: Muuta eelnõu täiskogus arutamise kuupäeva ja määrata selleks 08.05.2024 14:00
08.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.05.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm

Мнения

 • 14.06.2024

  Rahandusministeeriumi täiendav arvamus välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 385 SE kohta

 • 23.05.2024

  Rahandusministeeriumi arvamus välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 385 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Хельги Кундла

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Inimõigused ( - 1998)
 • Учебное заведение
  Università degli Studi di Padova

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool