Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 02.05.2022
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Сирет Котка
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Perehüvitiste seaduse muudatustega tehakse ema vanemahüvitise ülempiiri puudutavas sättes tehniline parandus. Sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega lisatakse toimetulekutoetuse raames arvesse võetavate eluasemekulude nimekirja eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mille hulgas on ka laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse. Muudatuse eesmärgiks on toetada eluaseme soetamiseks laenu võtnud peresid sarnastel alustel nende peredega, kes tasuvad igakuiselt eluaseme kasutamise eest üüri, vähendades nii majanduslike raskuste ulatust (sh täiendavate võlgnike lisandumist) ja vältides eluaseme kaotamist. Lisaks täiendatakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri regulatsiooni, lisades sellesse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse kohaselt vastu võetud rahvusvahelist kaitset taotleva ja kaitse saanud isiku kohta tema abivajaduse hindamiseks ja talle abi pakkumiseks töödeldavad andmed ning rahvusvahelise kaitse saanud isiku või perekonna eest välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses nimetatud kulude katmise andmed. Täiendatakse ka üksi elava pensionäri toetuse maksmise sätteid, makstes inimesele üksi elava pensionäri toetust, kui toetusele õigustatud pensionär võtab enda juurde elama ajutise kaitse saaja. Kehtiva regulatsiooni kohaselt ei ole pensionäril sellisel juhul toetusele õigust. Samuti täiendatakse seadust kohaliku omavalitsuse üksustele toimetulekutoetuse menetlemise ja väljamaksmise kulude hüvitamise erisusega 2022. aasta kohta. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatus on koostatud eelkõige põgenike massilise sisserändega seotud meetmete elluviimiseks ning ka sõjas haavata saanute isikute ravi tagamiseks.

Tексты

605 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
07.06.2022 Опубликован в Riigi Teataja
30.05.2022 Провозглашен
18.05.2022 Направлен президенту республики
Второе чтение
18.05.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.05.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
16.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2022 kell 11.10
Постановление: Anda esimehele volitus eelnõu II lugemise ja lõpphääletuse menetlusdokumentide allkirjastamiseks
Постановление: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 01.06.2022 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Volikiri_Tiidus

Lisa (T. Kiik)

12.05.2022 Komisjoni istung neljapäev, 12.05.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.05.2022 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

Protokoll

Asendusliige asice

Protokoll asice

Asendusliige

Первое чтение
10.05.2022 Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 10.05.2022

Protokoll asice

Protokoll

04.05.2022 Täiskogu täiendav istung kolmapäev, 4.05.2022 17:00
Постановление: Первое чтение закончено
03.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 3.05.2022 kell 14.00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Siret Kotka
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 11.05.2022 15:00

Protokoll asice

Protokoll

02.05.2022 Направлено на первое чтение
Инициирование
02.05.2022 Принят в производство
02.05.2022 Инициирован

Предложения о поправках

  • Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekud perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 605 SE kohta Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1997)
  • Учебное заведение
    Tartu Ülikool