Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Väliskomisjon
Инициирован: 13.05.2019
Ведущая комиссия: Väliskomisjon
Ответственный служащий: Ivar Mölder

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette moodustada Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) Eesti delegatsioon, mille koosseisu kuuluvad järgmised Riigikogu liikmed: delegatsiooni juht Mart Nutt, liikmed Kerstin-Oudekki Loone ja Heljo Pikhof ning asendusliikmed Johannes Kert ja Anti Poolamets. Seletuskirjas märgitakse, et OSCE PA tegevuse peaeesmärgiks on liikmesriikide suurem kaasamine Euroopa poliitika- ja julgeolekuküsimuste lahendamisele, tõhustamaks tsiviilkontrolli sõjaliste küsimuste üle ja tõstmaks parlamendisaadikute vastutust ja mõjujõudu. Assamblee võtab vastu resolutsioone soovitustega liikmesmaadele OSCE kriteeriumite täitmiseks, esindab OSCE parlamendisaadikute kollektiivset häält ja parlamentaarset diplomaatiat, omab laiahaardelist valimiste vaatlemise programmi. Tähtsaks osaks OSCE töös on vaatlejate delegatsioonide lähetamine liikmesriikide valimistele, et jälgida valimiste läbiviimise vastavust seadustele ja demokraatia traditsioonidele. Vaatlustulemuste kohta koostatakse detailsed raportid. Vastavalt OSCE põhikirja protseduurireeglitele on Eestil õigus moodustada organisatsiooni parlamentaarse assamblee kolmeliikmeline delegatsioon ning määrata kolm asendusliiget. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Tексты

18 OE Ход производства по проекту

13.05.2019
Инициирован
14.05.2019
Принят в производство
13.05.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 13.05.2019 kell 11.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.05.2019 10:00
Постановление: Kiita heaks otsuse eelnõu tekst ja seletuskiri ning esitada eelnõu täiskogule
Постановление: Назначить докладчиком Marko Mihkelson
30.05.2019
Täiskogu korraline istung neljapäev, 30.05.2019 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
31.05.2019
Опубликован в Riigi Teataja
13.05.2019
Инициирован
14.05.2019
Принят в производство
13.05.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 13.05.2019 kell 11.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.05.2019 10:00
Постановление: Kiita heaks otsuse eelnõu tekst ja seletuskiri ning esitada eelnõu täiskogule
Постановление: Назначить докладчиком Marko Mihkelson
30.05.2019
Täiskogu korraline istung neljapäev, 30.05.2019 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
31.05.2019
Опубликован в Riigi Teataja
Обратная связь
 

Распечатать

Ивар Мёльдер

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Mehaanikainsener ( - 1986)
  • Учебное заведение
    Tallinna Polütehniline Instituut