Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 27.09.2023
Ведущая комиссия: Põhiseaduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хендрик Йоханнес Террас
Ответственный служащий: Erle Enneveer

Eelnõu algteksti tutvustus

Muudetakse kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadust (KRAPS), nähes ette kõrgemad riigiteenijad, kelle palgale kehtestatakse kõrgeima palgamäära indekseerimise erisus 2024. aasta 1. aprillist kuni 2028. aasta 31. märtsini. KRAPSi kohaselt on kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär 5200 eurot. Palgamäära indekseeritakse iga aasta 1. aprilliks kõrgeima palgamäära indeksiga, mis saadakse 20% ulatuses tarbijahinnaindeksi aastase indeksi ja 80% ulatuses sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu indeksist. Käesoleval aastal on palgamäära indeksi väärtus 1,139 ja indekseeritud kõrgeim palgamäär on 8318,19 eurot. KRAPSis ette nähtud konkreetse riigiteenija ametipalga saamiseks korrutatakse kõrgeim palgamäär läbi selle riigiteenija ametikohale ette nähtud koefitsiendiga, mis on vahemikus 0,25-1,0. Eelnõu kohaselt vähendatakse peaministri, Riigikohtu liikmete (v-a Riigikohtu esimees), riigi peaprokuröri, ministrite, riigisekretäri, ringkonna-, maa- ja halduskohtu kohtunike, riikliku lepitaja ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku palga kasvu nii, et kasv moodustaks 4 aastasel perioodil poole senise metoodika järgi arvutatud palga kasvust. Ajutiselt vähendatud kõrgeima palgamäära indeks saadakse, kui liidetakse KRAPSi kohaselt arvutatud indeksile 1 ning jagatakse saadud tulemus kahega. 2024. aasta prognoositava palgaindeksi korral annaks selline tehe tulemuseks (1,110+1)= 2,110/2= 1,055 ehk kasv 5,5%, mis on täpselt poole võrra väiksem kasv võrreldes kehtiva KRAPSi järgse kasvuga. Indekseerimise järgne palgamäär on nimetatud riigiteenijate grupi kõrgeimaks palgamääraks ja igal aastal indekseeritakse eelmise aasta kõrgeimat palgamäära. Ametipalga kasvu arvutamise metoodikat ei muudeta Riigikogu liikmetel, Vabariigi Presidendil, Riigikohtu esimehel, riigikontrolöril, õiguskantsleril ning Eesti Panga nõukogu liikmetel. Eelnõuga kavandatud muudatused avaldavad mõju ka nende riigiteenijate palkadele, mis on seotud mõne KRAPSis nimetatud kõrgema riigiteenija ametipalgaga. Nendeks on kantslerid (seotud ministri ametipalgaga), prokurörid (seotud riigiprokuröri ametipalgaga), kohtunikuabid ja kohtujuristid (seotud esimese astme kohtuniku ametipalgaga), töövaidluskomisjoni juhatajad (seotud riikliku lepitaja ametipalgaga) ja riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmed (seotud maa- ja halduskohtu kohtuniku ametipalgaga). Eelnõukohane indekseerimise ajutine erisus kehtib kuni 31. märtsini 2028. aastal. Alates 1. aprillist 2028 taastub senine KRAPSi ametipalkade arvutamise kord. Prognoosi kohaselt tõuseb piiratud palgakasvuga riigiteenijate palk 2028. aasta 1. aprillil 17%. Seadus jõustumine on 2024. aasta 15. märtsil.

Tексты

305 SE Ход производства по проекту

27.09.2023
Инициирован
28.09.2023
Принят в производство
10.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.10.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras
18.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
23.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 23.10.2023 kell 11.15
14.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2023 kell 14.00
23.11.2023
Направлен на второе чтение
06.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.12.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.12.2023
Направлен президенту республики
22.12.2023
Провозглашен
04.01.2024
Опубликован в Riigi Teataja
27.09.2023
Инициирован
28.09.2023
Принят в производство
10.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.10.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras
18.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
23.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 23.10.2023 kell 11.15
14.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2023 kell 14.00
23.11.2023
Направлен на второе чтение
06.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.12.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.12.2023
Направлен президенту республики
22.12.2023
Провозглашен
04.01.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Эрле Энневеэр

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316440
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Rahvusvaheline ja keskkonnaõigus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Islandi Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1996)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool