Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Правовая комиссия
Инициирован: 10.04.2024
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Анти Хаугас
Ответственный служащий: Raini Laide

Eelnõu algteksti tutvustus

Kavandatavad turvategevuse seaduse (edaspidi: TurvaTS) muudatuste eesmärk on lahendada enne seaduse jõustumist 1. juulil 2024 seaduses ilmnenud praktilised kitsaskohad. Eelnõu § 1 punkti 1 muudatuse kohaselt asendatakse TurvaTS § 9 lõike 1 punktis 1 sõna „turvamine“ sõnadega „kaitsmine ja korra pidamine“ ning punktides 2 ja 3 sõnad „valvamine ja kaitsmine“ sõnaga „turvamine“. Eelnõu § 1 punkti 2 muudetakse TurvaTS § 10 lõike 1 punkti 7 ning lühendatakse aega, mil turvaettevõtja on kohustatud turvaobjekti valvamisel ja kaitsmisel ning korra pidamisel kasutatava tehnilise vahendi salvestist säilitama, kuuelt kuult ühele kuule salvestamise päevast arvates. Eelnõu § 1 puntki 3 kohaselt TurvaTS § 10 lõike 1 täiendamine punktiga 71 võimaldab tehniliste vahendite salvestiste töötlemisel tuvastatud süüteo tunnustega teo osas hilisemalt koostöös uurimisasutustega süüteo asjaolud välja selgitada ning süüteomenetlus läbi viia. Olemuselt seatakse turvaettevõtjale kohustus säilitada neid salvestisi, kus on süüteotunnustega tegu. Seda just süüteomeneltuse läbiviimisse eesmärgil, sest salvestis võib osutuda oluliseks tõendiks, mille säilitamine on riigile vajalik. Eelnõu § 1 punkti 4 kohaselt muudetakse TurvaTS § 15 lõiget 11, lisades turvateenistujale kohustuse läbida lisaks täienduskoolitusele ka tema tööks vajalik õpe (valvetöötaja õpe, turvatöötaja õpe, turvajuhi õpe).

Tексты

413 SE Ход производства по проекту

10.04.2024
Инициирован
11.04.2024
Принят в производство
16.04.2024
Komisjoni istung teisipäev, 16.04.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 02.05.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Eduard Odinets
29.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 29.04.2024 kell 11.15
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Anti Haugas
08.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.05.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
28.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 28.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 05.06.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 12.06.2024 14:00
05.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.06.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2024
Направлен президенту республики
19.06.2024
Провозглашен
27.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja
10.04.2024
Инициирован
11.04.2024
Принят в производство
16.04.2024
Komisjoni istung teisipäev, 16.04.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 02.05.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Eduard Odinets
29.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 29.04.2024 kell 11.15
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Anti Haugas
08.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.05.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
28.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 28.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 05.06.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 12.06.2024 14:00
05.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.06.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2024
Направлен президенту республики
19.06.2024
Провозглашен
27.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 15.05.2024

  Andmekaitse Inspektsiooni arvamus turvategevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 413 SE kohta

 • 14.05.2024

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus turvategevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 413 SE kohta

 • 08.05.2024

  Eesti Turvaettevõtete Liidu arvamus turvategevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 413 SE kohta

 • 02.05.2024

  Vabariigi Valitsuse arvamus turvategevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 413 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Райни Лайде

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316450
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1999)
 • Учебное заведение
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas