Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 04.04.2022
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хейки Краних
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga täiendatakse sätteid, mis reguleerivad ühekordselt täidetavate F-gaasi mahutitega seonduvat. Keelustatakse nende edasiandmine, vahendamine, omandamine ja valdamine. Enamik ebaseaduslikest F-gaasidest turustatakse just ühekordselt täidetavates mahutites. Kehtiva seaduse alusel on äärmiselt raske leida ja karistada neid isikuid, kes veebikeskkonnas või muude kaugmüügi vahendite kaudu nimetatud mahutites F-gaase pakuvad. Ebaseadusliku turu piiramiseks on vaja rakendada tõhusamaid järelevalvemeetmeid ja mõjuvamaid karistusmäärasid. Riikliku järelevalve erimeetmena võimaldatakse teha kontrolltehinguid, mis annab Keskkonnaametile ning Maksu- ja Tolliametile rohkem võimalusi tuvastada fluoritud kasvuhoonegaasidega seotud rikkumisi. Juba turul olevate ühekordsete mahutite leidmiseks on kontrolltehinguga lihtsam tuvastada nende pakkujad ning enne lõpptarbijani jõudmist mahutid konfiskeerida. Eelnõuga tõstetakse ka karistusmäärasid. Muudetavad trahvimäärad puudutavad juriidilisi isikuid. Maksimaalne trahvimäär on edaspidi 50 000 kuni 400 000 eurot. Trahvimäärade tõstmisel lähtutakse rikkumise keskkonnamõjust ning sellest, et trahvimäärad oleksid tegevuse ärahoidmiseks piisavalt tõhusad. Tööstusheite seaduses tõstetakse samuti juriidilise isiku trahvimäärasid selliste tegevuste korral, mis võivad oluliselt mõjutada keskkonda. Maksimaalsed trahvimäärad ulatuvad edaspidi 200 000 kuni 400 000 euroni. Muudatused välisõhku ja müra reguleerivates sätetes tulenevad seaduse rakendamisel tekkinud praktilisest vajadusest.

Tексты

568 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
14.06.2022 Komisjoni istung teisipäev, 14.06.2022 kell 15.00

Protokoll asice

Lisa

Protokoll

04.05.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.05.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
11.04.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 11.04.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.05.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Heiki Kranich

Lisa

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
05.04.2022 Принят в производство
04.04.2022 Инициирован

Предложения о поправках

 • Riigikogu liikme Heiki Kranichi muudatusettepanekud atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu 568 SE kohta Muudatusettepanek

Мнения

 • 13.06.2022

  Elering AS arvamus atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu 568 SE kohta

 • 01.06.2022

  Arvamuse küsimine atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu 568 SE kohta

 • 01.06.2022

  Eesti Elektritööstuse Liidu arvamus atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu 568 SE kohta

 • 01.06.2022

  Enefit Green AS arvamus atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu 568 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool