Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 17.01.2022
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Сирет Котка
Ответственный служащий: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse patsiendikindlustuse ja vaktsiinikahjude hüvitamise süsteemid. Eelnõuga kehtestatakse patsiendikindlustus, mis kujutab endast tervishoiuteenuse osutajate (TTO) kohustuslikku vastutuskindlustust. Eelnõuga sätestatakse TTO kohustusliku vastutuskindlustuse põhimõtted ja korraldus, samuti patsiendile hüvitamisele kuuluva kahju alused ja ulatus. Uue süsteemi loomise eesmärk on patsiendi parem kaitse ja senisest lihtsam hüvitise taotlemine. Kahjujuhtumi korral, kus patsiendi ravimisel oleks tervisekahju olnud võimalik vältida, hakkab nõude asjaolusid hindama kindlustusandja. Kindlustussumma kahju kannatanud patsiendi kohta on kuni 100 000 eurot, kogu üheaastase kindlustusperioodi kohta 3 miljonit eurot. Eelnõuga kehtestatakse muu hulgas ka miinimumnõuded patsiendiohutuse korraldusele, seal hulgas luuakse teabe analüüsi süsteem, et ennetada ohu- ja kahjujuhtumeid. Plaani järgi rakendub patsiendikindlustuse süsteem 1. juulist 2024. Teiseks muudetakse eelnõuga ravimiseadust ja nähakse ette vaktsiinikahjude sundkindlustus ehk vaktsiinikindlustus. Vaktsiinikindlustuse eesmärk on lihtsustatud korras hüvitada inimestele vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus. Seda juhul, kui tõenäoliselt vaktsineerimise tagajärjel on patsiendil tekkinud raske tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli kuud. Hüvitis on ette nähtud ka juhul kui tõenäoliselt vaktsineerimise tagajärjel inimene sureb. Regulatsiooniga luuakse inimesele, kes on saanud vaktsineerimise järgselt rasket tervisekahju, võimalus nõuda kahju hüvitamist seaduses kehtestatud määras sõltuvalt kahju raskusastmest. Vaktsiinikindlustusega kehtestatakse vaktsiinide turustajale kindlustusmakse kohustus, mille suurus sõltub Eestis kasutamiseks turustatud dooside arvust ja valitsuse kehtestatud maksemäärast. Kindlustusmaksetest kaetakse hüvitiste maksmise ja menetlemise kulud nii Haigekassa kui Ravimiameti poolt. Vaktsiinikindlustuse reeglid on kavandatud jõustuma 1. maist 2022. 2022. aastal hüvitatakse tagasiulatuvalt COVID-vaktsiinide põhjustatud kahjujuhtumid. 2023. aastast laieneb süsteem ka muudele vaktsiinidele, sealhulgas immuniseerimiskava vaktsiinidele, gripi, puukentsefaliidi ja nn reisivaktsiinidele. Põhjuslikku seost tervisekahju ja vaktsineerimise vahel peab hakkama hindama Ravimiamet, kes on teinud seda ka praegu, kuid mitte sellisel eesmärgil ja mahus. Taotluste hulka prognoosida on keeruline, kuid arvatavalt tõstab hüvitise saamise võimalus pöördumiste arvu. Seletuskirjas märgitakse, et Eestis algas Covid-19 vastu vaktsineerimine 27. detsembril 2020. Sellest kuupäevast alates on Ravimiametile teatatud vaktsiinidega võimalikest kõrvaltoimetest 6405 (31.12.21 seisuga) korral. Vaktsineerimisega tõenäoliselt seotud tõsist kõrvaltoimet on detsembri alguse seisuga tuvastatud 237-l korral ja surma neljal korral. Vaktsiinikahjude hüvitiste kulu on 2022. aastal prognoositud 1 miljon eurot, süsteemi haldamise ja IT kuludega kokku 1,4 miljonit eurot. Alates 2023. aastast kaetakse süsteemi kulud kindlustusmaksetest. Kolmandaks luuakse ravikindlustuse seaduses võimalus lisada haiguste loetellu lisaks hinnakokkuleppe või piirhinna olemasolul ka selliseid haigusi, mille ravimiseks kasutatavate ravimite hind kujuneb Euroopa Komisjoni ravimite ühishankes. Haigekassal tekib võimalus inimesele ravimite hüvitamisel arvestada Euroopa Komisjoni ravimite ühishankes kujunenud ravimi hinda. Tegemist on tehniliste muudatustega, kuid need on olulised ravimite hüvitamise õigusselguse tagamiseks. Muudatus puudutab lähiajal turule saabuvaid COVID-19 retseptiravimeid, mis on mõeldud koduses ravis kasutamiseks. Need muudatused jõustuvad eelnõu kohaselt 1. maist 2022.

Tексты

522 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
29.04.2022 Опубликован в Riigi Teataja
21.04.2022 Провозглашен
14.04.2022 Направлен президенту республики
Третье чтение
13.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.04.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
11.04.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 11.04.2022 kell 11.10
Постановление: Kinnitada eelnõu kolmanda lugemise menetlusdokumendid

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 2_T.Kiik

Lisa 3_569SE(T. Kiik)

Lisa 1_S.Riisalo

Второе чтение
04.04.2022 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 4.04.2022 15:00
Постановление: Направлено на третье чтение
24.03.2022 Täiskogu korraline istung neljapäev, 24.03.2022 10:00
Постановление: Обсуждение не было завершено
22.03.2022 Komisjoni istung teisipäev, 22.03.2022 kell 14.00
Постановление: Утвердить eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid.

Protokoll

Lisa1_TAI

Protokoll asice

Lisa2_544SE

Asendusliige_R.Sikkut

Asendusliige_R.Sikkut

15.03.2022 Komisjoni istung teisipäev, 15.03.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 24.03.2022 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 13.04.2022 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Asendusliige

08.03.2022 Komisjoni istung teisipäev, 8.03.2022 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

Lisa1_IkkagiInimesedMTÜ

Lisa2(SoM)

15.02.2022 Komisjoni istung teisipäev, 15.02.2022 kell 14.00

Asendusliige

Protokoll asice

Protokoll

14.02.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.02.2022 kell 11.10

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 1

Первое чтение
25.01.2022 Täiskogu korraline istung teisipäev, 25.01.2022 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
18.01.2022 Komisjoni istung teisipäev, 18.01.2022 kell 14.00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Siret Kotka
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 25.01.2022 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 1_T.Kiik

Инициирование
18.01.2022 Принят в производство
17.01.2022 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

 • 14.02.2022

  Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu 522 SE kohta

 • 11.02.2022

  Eesti Kindlustusseltside Liidu arvamus tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu 522 SE kohta

 • 09.02.2022

  Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu arvamus tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu 522 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хельги Кундла

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Inimõigused ( - 1998)
 • Учебное заведение
  Università degli Studi di Padova

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool