Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 04.04.2022
Ведущая комиссия: Riigikaitsekomisjon
Представитель ведущей комиссии: Мати Райдма
Ответственный служащий: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse õiguslikud alused Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) laevade üleandmiseks Kaitseväe koosseisu alates 1. jaanuarist 2023. Muudatuse kohaselt hakkab Kaitsevägi vastutama mereolukorrateadlikkuse loomise, merepiiri valvamise ning merereostuse avastamise ja likvideerimise eest Eesti merealal. Samuti asub Kaitsevägi vastutama mereseire eest, sealhulgas asub haldama ja käitama mereseiresüsteemi, tagades muu hulgas teenuse kättesaadavuse ka riigisisestele partneritele (nt PPA, Transpordiamet). Kuigi merepääste jääb jätkuvalt PPA ülesandeks (st PPA juhib seda), osaleb Kaitsevägi merel otsingu- ja päästetöödel üleantavate laevadega. Lisaks hakkab kaitsevägi teostama riiklikku järelevalvet territoriaalmeres väikelaevade, alla 12-meetrise pikkusega laevade ja jetide varustuse nõuetekohasuse üle, osutama mereabi teenust, lahendama hädaolukordi merel ning osutama ametiabi teistele asutustele, viimast eelkõige navigatsioonivälisel ajal. Merepiiri valvamiseks ning meresõiduohutuse tagamiseks antakse Kaitseväele korrakaitselised volitused ja vahetu sunni kasutamise õigus. Korrakaitselised volitused esmaste toimingute tegemiseks antakse Kaitseväele ka inimese elu ja tervist ähvardava ohu korral sekkumiseks väikesaartel ja merealal. Reformi eesmärk on parandada Eesti merealal olukorrateadlikkust ja reageerimisvõimet, sealhulgas lihtsustada käsuahelat, et tagada Eesti iseseisev kaitsevõime ning eeldused liitlaste reageerimiseks regioonis toimuvale konfliktile. PPA laevade konsolideerimine Kaitseväe koosseisu tagab tänaste laevadega parema riigikaitseliste ülesannete täitmise nii rahuajal kui ohuolukorras. Ohuolukorra ajal on üleantavatel laevadel nii julgeoleku- kui tsiviilroll.

Tексты

572 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
20.06.2022 Опубликован в Riigi Teataja
09.06.2022 Провозглашен
31.05.2022 Направлен президенту республики
Второе чтение
30.05.2022 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 30.05.2022 15:00
Постановление: Vastuvõetud
19.05.2022 Направлен на второе чтение
Первое чтение
10.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 10.05.2022 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 17.05.2022

Protokoll asice

RIKK protokoll

09.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 9.05.2022 kell 11.00
Постановление: Täiendada homset, 10.05.2022 komisjoni istungi päevakorda päevakorrapunktiga "Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse) eelnõu (572 SE I) ettevalmistamine teiseks lugemiseks"
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 10.05.2022

Protokoll asice

RIKK protokoll

20.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.04.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
11.04.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 11.04.2022 kell 11.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.04.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии riigikaitsekomisjoni liige Mati Raidma

RIKK protokoll

Protokoll asice

Инициирование
05.04.2022 Принят в производство
04.04.2022 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Айвар Энгель

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316470
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool