Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 10.02.2020
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Signe Riisalo
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu olulisemad muudatused puudutavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, erihoolekandeteenuseid, turvakoduteenust, asendus- ja järelhooldusteenust. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse muudatustega nähakse esmasesse psühhoosi haigestunud inimestele ette võimalus saada rehabilitatsiooniravi ravimeeskonna hinnangul väljaspool rehabilitatsioonijärjekorda. Muudatus on vajalik, kuna pakub esmasesse psühhoosi haigestunutele õigeaegset ja katkematut tuge ning paremat taastumist. Muudatused kavandatakse jõustada 1. jaanuaril 2021. Eelnõuga luuakse paindlikkus, mis võimaldab laste huvidest lähtuvalt suurendada asendus- ja perekodu pere maksimaalset (kuuelapselist) suurust. Erandi tegemine on põhjendatud kui asendushooldust vajavad näiteks ühe perekonna lapsed, keda võib olla rohkem kui kuus. Järelhooldusteenuse puhul laiendatakse kohalike omavalitsuste võimalusi järelhooldusel viibivate noorte teenuse rahastamiseks toetusfondi vahenditest. Muudatus võimaldab kohalikel omavalitsustel edaspidi toetusfondi vahendite arvelt toetada näiteks noori, kes õpingute katkestamise järgselt asuvad uuesti õppima. Muudatused kavandatakse jõustada üldises korras. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatusega antakse sotsiaalkindlustusameti ekspertarstile võimalus tuvastada inimese puue ja puude raskusaste tööealistel inimestel terviseandmete alusel. Praegu peab taotleja puude raskusastme tuvastamiseks ise kirjeldama piirangute esinemist tegutsemisvaldkondade kaupa. Samuti võimaldatakse eelnõu kohaselt tuvastada muutumatu või progresseeruva püsiva seisundiga raske ja sügava puudega lastel puude raskusastme kestus kuni tööealiseks saamiseni. Praegu määratakse puue olenevalt raskusastmest üheks kuni kolmeks aastaks. Muudatus kavandatakse jõustada 1. aprillil 2020. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatus annab Eesti Töötukassale võimaluse töötu isiklikult vastuvõtule kutsumise asemel nõustada teda telefoni (sh Skype) teel või e-töötukassa kaudu. Seni on see olnud võimalik kui töötu on haige, erivajadusega või osaleb samal ajal tööturuteenuses.

Tексты

146 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
09.04.2020 Опубликован в Riigi Teataja
08.04.2020 Провозглашен
08.04.2020 Направлен президенту республики
Третье чтение
08.04.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.04.2020 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
06.04.2020 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 6.04.2020 15:00
Постановление: Направлено на третье чтение
06.04.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 6.04.2020 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Protokoll

Protokoll.asice

Lisa 1

31.03.2020 Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 31.03.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 02.04.2020 12:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.04.2020 15:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 08.04.2020 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Anda komisjoni esimehele volitus allkirjastada eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid

Protokoll.asice

Protokoll

Первое чтение
30.03.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 30.03.2020 kell 11.10

Protokoll.asice

Protokoll

23.03.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 23.03.2020 kell 11.10

Protokoll.asice

Protokoll

26.02.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.02.2020 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
17.02.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 17.02.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 26.02.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Signe Riisalo

Volikiri (M. Jürgenson)

Lisa 1

Protokoll

Protokoll.asice

Volikiri (V.Toomast)

Инициирование
11.02.2020 Принят в производство
10.02.2020 Инициирован

Предложения о поправках

 • Riigikogu liikme H. Küti muudatusettepanekud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 146 SE kohta Muudatusettepanekud

Мнения

 • 30.03.2020

  Sotsiaalministeeriumi täiendav arvamus sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 146 SE kohta

 • 23.03.2020

  Sotsiaalkomisjoni kiri Riigikogu juhatusele sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 146 SE menetlemise osas

 • 20.03.2020

  Õiguskantsleri arvamus sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 146 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool