Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 15.10.2018
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельо Пикхоф
Ответственный служащий: Urvo Klopets

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse võimalus rakendada õpilaste suhtes täiendavaid mõjutusmeetmeid eesmärgiga tagada turvaline, õppimist soodustav koolikeskkond. Luuakse võimalus rakendada mõjutusmeetmeid õpilaste suhtes, kelle kasutuses koolis on keelatud ese. Koolil on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 44 tulenevalt kohustus tagada koolis viibivate laste turvalisus ja tervise kaitse. Turvalisuse tagamiseks, ohuolukordade ennetamiseks ning vajadusel sekkumiseks näevad muudatused ette võimaluse koolil rakendada täiendavalt kolme mõjutusmeedet: esiteks selliste esemete ja ainete kooli hoiule võtmine, mis on keelatud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, muu asi, mis võib kujutada ohtu õpilase ning teiste isikute elule ja tervisele. Eelnõu kohaselt on lubatud õpilase ja tema esemete kontrollimine vaatlemise ja käega kompimise teel, samuti õpilase kasutuses oleva suletud kapi kontrollimine vaatlemise teel.

Tексты

729 SE Ход производства по проекту

Второе чтение
17.01.2019 Производство завершено с объединением
Первое чтение
17.12.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 17.12.2018 11:10
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll

Protokoll bdoc

10.12.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 10.12.2018 11:10, L241
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll bdoc

Lisa 1

Protokoll

14.11.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.11.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
22.10.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 22.10.2018 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.11.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 28.11.2018 17:15

Protokoll bdoc

Protokoll

Инициирование
16.10.2018 Принят в производство
16.10.2018 Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Heljo Pikhof

Protokoll

Protokoll bdoc

15.10.2018 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Урво Клопетс

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316482
 • E-post

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2011)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2006)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool