Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 11.12.2023
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Марио Кадастик
Ответственный служащий: Mari Tänav

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse elektrituruseadust, elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seadust, maagaasiseadust ja maksukorralduse seadust. Seaduse muutmisega nähakse ette universaalteenuse lõpetamine alates 2024. aasta maist ning luuakse õiguslik regulatsioon elektrienergia reservvõimsuse mehhanismi kasutusele võtmiseks. Lisaks arvatakse seaduse muutmisega strateegilise gaasivaru varumakse hulka ka LNG haalamiskai ja taristuga seotud halduskulud, et suurendada Eesti varustuskindlust maagaasiga. Ühtlasi sätestatakse, et hädaolukorras peab võrguettevõtja edastama tarbijale gaasi sama hinnaga, mis see strateegilisest varust soetati. Konkurentsiametil on tehtavate muudatuste tulemusel õigus alustada väärteomenetlust, kui selgub, et müüja on müünud strateegilisest gaasivarust soetatud gaasi tarbijale edasi selle soetushinnast kõrgema hinnaga.

Tексты

351 SE Ход производства по проекту

11.12.2023
Инициирован
12.12.2023
Принят в производство
22.01.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2024 kell 11.10
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Mario Kadastik
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.02.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
14.02.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.02.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
02.04.2024
Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.04.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 17.04.2024 14:00
10.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.04.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
16.04.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.04.2024 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.04.2024
Направлен президенту республики
22.04.2024
Провозглашен
02.05.2024
Опубликован в Riigi Teataja
11.12.2023
Инициирован
12.12.2023
Принят в производство
22.01.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2024 kell 11.10
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Mario Kadastik
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.02.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
14.02.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.02.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
02.04.2024
Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.04.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 17.04.2024 14:00
10.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.04.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
16.04.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.04.2024 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.04.2024
Направлен президенту республики
22.04.2024
Провозглашен
02.05.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

 • Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekud elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu 351 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Мнения

 • 26.03.2024

  Kliimaministeeriumi arvamus ja seisukohad ettepanekutele elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu 351 SE kohta

 • 14.03.2024

  AS Eesti Gaas arvamus elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu 351 SE kohta

 • 14.03.2024

  Kliimaministeeriumi arvamus elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu 351 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Мари Тянав

Образование

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2018)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool