Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 29.09.2022
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Merry Aart
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Muudetakse biotsiidilubade menetlemise riigilõivude ja tasude struktuuri ja suurust, samuti viiakse seaduse sätted kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 528/2012 (biotsiidide turul kättesaadavaks tegemine ja kasutamine). Uute riigilõivumäärade arvutamisel on aluseks võetud terviseameti ametniku tunnitasu 2021. aasta personali- ja majanduskulude alusel ning tööks kuluv aeg. Kemikaalivaldkonna ametniku keskmine tunnitasu on 19,91 eurot ning üldine halduskulu tunni kohta 7,22 eurot. Lepingulise eksperdi võimalikku maksimaalset tunnitasu suurendatakse 150 eurolt 200 euroni. Lisaks tehakse biotsiidiseaduses tehnilist laadi muudatusi, näiteks täpsustatakse kahjulike organismide tõrjumist puudutavaid sätteid (nõue käte desovahendite kasutusjuhendite kättesaadavuse kohta avalikus kohas, võimalus avalikus kohas desovahendite konteinereid avatud pakendist täita). Lisaks koondatakse riiklik järelevalve ühe toote liigi või sihtotstarbe järgi ühe ameti alla. Mõne toote puhul kontrollib praegu sama toodet mitu ametit, näiteks terviseamet kontrollib toote mõju tervisele, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kontrollib tooteinfo vastavust nõuetele. Eelnõuga kaasnevad terviseametile seoses järelevalveülesannete muutmisega täiendavad kulud alates 253 250 eurot aastas. Seadus on kavandatud jõustuma 2023. aasta 1. juunil.

Tексты

700 SE Ход производства по проекту

29.09.2022
Инициирован
29.09.2022
Принят в производство
07.11.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 7.11.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.11.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Merry Aart
16.11.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.11.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
13.12.2022
Komisjoni istung teisipäev, 13.12.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.01.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 18.01.2023 14:00
11.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.01.2023 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
18.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.01.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
19.01.2023
Направлен президенту республики
25.01.2023
Провозглашен
03.02.2023
Опубликован в Riigi Teataja
29.09.2022
Инициирован
29.09.2022
Принят в производство
07.11.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 7.11.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.11.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Merry Aart
16.11.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.11.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
13.12.2022
Komisjoni istung teisipäev, 13.12.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.01.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 18.01.2023 14:00
11.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.01.2023 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
18.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.01.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
19.01.2023
Направлен президенту республики
25.01.2023
Провозглашен
03.02.2023
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 24.11.2022

  Riigikogu sotsiaalkomisjoni arvamus biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 700 SE kohta

 • 07.11.2022

  Arvamuse küsimine biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (700 SE) kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool