Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 10.01.2022
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельмен Кютт
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga nähakse esmakordselt ette pikaajalise hoolduse mõiste. Pikaajaline hooldus tähendab hoolduse tagamist inimesele, kes vajab igapäevaelu korraldamisel abi pikema aja jooksul, kuna tema füüsilised või vaimsed võimed või töövõime on vähenenud. Pikaajaline hooldus sisaldab tervishoiuteenuseid, hooldust ja inimese igapäevast toimetulekut toetavaid teenuseid. Pikaajalise hoolduse süsteemi muudatuste esimesse etappi kuulub ka perekonnaseaduse muutmine eesmärgiga vabastada teise astme sugulased ülalpidamiskohustustest ehk edaspidi ei ole lapselaps kohustatud oma vanavanema hoolduse eest tasuma. Eelnõuga nähakse ette kohaliku omavalitsuse (KOV) üksuse õigus omal algatusel välja selgitada keskmise, raske ja sügava puude raskusastmega täisealise isiku abivajadus. KOV-i üksus võib omal algatusel välja selgitada keskmise või raske puude raskusastmega isiku võimaliku abivajaduse ning KOV-i üksus peab omal algatusel välja selgitama sügava puude raskusastmega isiku võimaliku abivajaduse. Muudatuse tulemusel on puudega inimestele paremini ja terviklikumalt tagatud vajalik abi nii riigi kui kohaliku omavalitsuse poolt. Lastekaitseseaduse muutmise üks eesmärk on luua KOV-ile õigus saada terviklik ülevaade enda piirkonnas elavatest lastest, kellele on taotletud puude raskusastet, et selgitada välja nende laste ja perede täiendav abivajadus. Varasemad analüüsid näitavad, et puudega lastel on raskusi vajaliku abi ja teenusteni jõudmisel ning tihti ei tea lapsevanem, kuhu enda murega peaks pöörduma. Muudatuse tulemusena saab KOV proaktiivselt perede poole pöörduda, pakkudes vajadusel abi ja toetavaid teenuseid, mis ennetavad abivajaduse süvenemist. Loodava süsteemi eesmärk on suurendada puudega inimeste abi saamise võimalusi ning parandada nende toimetulekut, pakkudes neile ennetavalt nõustamist ja tuge. Kuigi loodav süsteem võimaldab KOV-il puudega inimesega kui potentsiaalselt haavatavama sihtrühmaga proaktiivselt ühendust võtta, vastutab inimene oma heaolu tagamise eest eeskätt ise ja seetõttu on inimesel õigus abi vastuvõtmisest keelduda. Eelnõus on lisaks mitmeid muudatusi, mis puudutavad näiteks erihoolekandeteenuseid, KOV sotsiaaltöötaja kvalifikatsiooni, üldhooldusteenuse viibimiskoha regulatsiooni, toimetulekutoetust, seksuaalselt väärkoheldud lapsi, asendushooldust, üksi elava pensionäri toetust, vanaduspensioniealiste inimeste puude määramist.

Tексты

510 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
28.04.2022 Опубликован в Riigi Teataja
21.04.2022 Провозглашен
14.04.2022 Направлен президенту республики
Третье чтение
13.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.04.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
11.04.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 11.04.2022 kell 11.10
Постановление: Kinnitada eelnõu kolmanda lugemise menetlusdokumendid

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 2_T.Kiik

Lisa 3_569SE(T. Kiik)

Lisa 1_S.Riisalo

Второе чтение
06.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
04.04.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 4.04.2022 kell 11.10
Постановление: Anda esimehele volitus eelnõu teise lugemise menetlusdokumentide allkirjastamiseks.

Lisa1(Tööinspektsioon)

Protokoll

Protokoll asice

15.03.2022 Komisjoni istung teisipäev, 15.03.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.04.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 13.04.2022 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Asendusliige

Первое чтение
14.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.10

Protokoll.asice

Protokoll

07.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 7.03.2022 kell 11.10

Protokoll

Lisa1(ELVL_510SE)

Protokoll asice

26.01.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.01.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
17.01.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 17.01.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 26.01.2022 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Helmen Kütt
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll

Lisa1(510SE_S.Riisalo)

Protokoll asice

Lisa2(512SE_S.Riisalo)

Инициирование
11.01.2022 Принят в производство
10.01.2022 Инициирован

Предложения о поправках

  • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme R. Kaljulaidi muudatusettepanekud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 510 SE kohta Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1997)
  • Учебное заведение
    Tartu Ülikool