Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 06.03.2017
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Rainer Vakra
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudab metsaomanikule metsade majandamisotsuste tegemise selgemaks. Metsaseaduse olulisemad muudatused näevad ette alandada viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust ja soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide – turberaiete ja valikraie - kasutamist. Eelnõuga leevendatakse nendele seatud piiranguid. Käesoleval ajal kehtivad reeglid nende raieliikide kohta ei soodusta metsa efektiivset uuendamist. Eelnõuga alandatakse raiumiseks lubatavate viljakates kasvukohtades kasvavate kuusikute keskmist vanust 60 - 70 aastani. Seletuskirjas märgitakse, et hetkel peab raiutavate kuusikute keskmine vanus olema minimaalselt 80 aastat. 80 aastase viljakate alade metsa kvaliteet on aga madalam, sest sellisest metsast umbes kolmandik on enamasti juure- ja tüvemädaniku tõttu kahjustatud. Muudatus puudutab umbes 4200 hektarit metsamaad, mis on 0,2 protsenti Eesti metsadest, millest 3000 hektarit on riigimets. Minimaalne raievanus ei kohusta metsaomanikku raiuma. Eesti metsade elurikkuse kaitseks tagatakse vastukaaluks salu- ja laanemetsade range kaitse täiendavalt 27000 hektari ulatuses. Vastavad alad on leitud riigimaadel ning RMK on peatanud seal metsade majandamise. Eelnõuga välistatakse olukord, kus metsaomandi kasutamine sõltub piirinaabri otsustest ja tegevusest. Samuti kaotatakse piirangud vääriselupaiga suurusele, mis praegu on kuni 7 hektarit. Riigimaal tagatakse kaitse kõikidele vääriselupaiga määratlusele vastavatele aladele, eramaadel jätkub kaitse vabatahtlikkuse alusel.

Tексты

396 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
06.07.2017 Опубликован в Riigi Teataja
29.06.2017 Провозглашен
14.06.2017 Направлен президенту республики
Третье чтение
14.06.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
07.06.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.06.2017 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
16.05.2017 Komisjoni istung teisipäev, 16.05.2017 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.06.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 14.06.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll 16.05.2017 nr 117

Protokoll 16.05.2017 nr 117

Первое чтение
08.05.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 8.05.2017 11:00
Постановление: Принять к сведению

Protokoll 08.05.2017 nr 114

Protokoll 08.05.2017 nr 114

22.03.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.03.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
20.03.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 20.03.2017 11:00

Avaldus

Protokoll 20.03.2017 nr 106

Protokoll 20.03.2017 nr 106

13.03.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 13.03.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.03.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 05.04.2017 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Rainer Vakra

Protokoll 13.03.2017 nr 104

Protokoll 13.03.2017 nr 104

Инициирование
07.03.2017 Принят в производство
06.03.2017 Инициирован

Предложения о поправках

 • Eesti Vabaerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 396 SE kohta EVAF fr ME

 • RK liikmete A. Oti ja J. Karilaiu muudatusettepanekud metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 396 SE kohta RK liikmete ME

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool