Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 19.06.2017
Ведущая комиссия: Maaelukomisjon
Представитель ведущей комиссии: Айвар Кокк
Ответственный служащий: Ülle Särgava

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse seadusse viited uuele ELi määrusele uuendtoidu valdkonnas. Peamine muudatus on seotud uuendtoidu kasutusele võtmise loamenetlusega. Senine liikmesriigi tasandi loamenetlus muudetakse ELi-üleseks keskseks loamenetluseks. Seaduse jõustumisel pole enam vaja uuendtoidukomisjoni, kuna nimetatud toidu turule lubamise otsuse teeb edaspidi Euroopa Komisjon, küsides ohutushinnangut Euroopa Toiduohutusametilt. Uuendtoit on toit, mida enne 1997. aastat ei ole ELis olulisel määral toiduna kasutatud.

Tексты

487 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
10.11.2017 Опубликован в Riigi Teataja
03.11.2017 Провозглашен
26.10.2017 Направлен президенту республики
Третье чтение
25.10.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.10.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
18.10.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2017 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
09.10.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2017 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.10.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
25.10.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Первое чтение
20.09.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.09.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
11.09.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 11.09.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.09.2017 14:00
Постановление: Назначить докладчиком maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 04.10.2017 17:15

Протокол

Протокол

Инициирование
19.06.2017 Принят в производство
19.06.2017 Инициирован
Обратная связь