Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 06.02.2017
Ведущая комиссия: Väliskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Марко Шорин
Ответственный служащий: Ivar Mölder

Eelnõu algteksti tutvustus

Investeeringute soodustamise ja kaitse lepingud käsitlevad valdkondi, mis on reguleeritud Euroopa Liidu õigusega – eelkõige puudutavad need asutamisvabadust ning kapitali ja maksete vaba liikumist. Seega reguleerib liikmesriikide investeeringute kaitset ja investorite võrdset kohtlemist Euroopa Liidu õigus ning liikmesriikide kahepoolsetel lepingutel puudub sisuline mõte. Küll aga võib nende lepingute puhul tekkida vastuolu Euroopa Liidu õigusega siis, kui vaidluse lahendamisel vahekohtus kerkivad olulised Euroopa Liidu õiguse tõlgendamise küsimused, mida peaks kolmandas riigis asuva vahekohtu asemel lahendama hoopis Euroopa Kohus. Euroopa Komisjon on selle vastuolu välistamiseks pidanud vajalikuks liikmesriikide omavaheliste lepingute lõpetamist ning ka viie liikmesriigi vastu rikkumismenetluse alustanud. Lepingut tuleb enne selle lõpetamist muuta, kuna selle sätete järgi kehtib leping selle jõusoleku ajal tehtud investeeringute suhtes veel kümme aastat pärast lepingu lõpetamist. Leping muudetakse nii, et selle lõpetamisel lõpeks täielikult ka lepingu kohaldamine. Eesti ja Taani vahelise investeeringute kaitse lepingu lõpetamine on vajalik selleks, et tagada Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevalt kõikide EL liikmesriikide investorite võrdne kohtlemine. Varem on Eesti lõpetanud kahepoolsed investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingud Itaalia ning Tšehhiga. Euroopa Liidu liikmesriikidest on Eestil analoogsed lepingud sõlmitud Austria, Hispaania, Hollandi, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Ühendkuningriigi ja Taaniga. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Tексты

379 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
23.03.2017 Опубликован в Riigi Teataja
22.03.2017 Провозглашен
16.03.2017 Направлен президенту республики
Второе чтение
16.03.2017 Täiskogu korraline istung neljapäev, 16.03.2017 10:00
Постановление: Vastuvõetud
06.03.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 6.03.2017 08:40
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.03.2017 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll 06.03.2017

Protokoll_06.03.2017.bdoc

Первое чтение
22.02.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.02.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
13.02.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 13.02.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.02.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 03.03.2017 16:00
Постановление: Назначить докладчиком väliskomisjoni liige Marko Šorin

Protokoll_13.02.2017.bdoc

Protokoll 13.02.2017

Инициирование
07.02.2017 Принят в производство
06.02.2017 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Ивар Мёльдер

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Mehaanikainsener ( - 1986)
  • Учебное заведение
    Tallinna Polütehniline Instituut