Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 04.12.2023
Ведущая комиссия: Põhiseaduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хендрик Йоханнес Террас
Ответственный служащий: Karin Tuulik

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse välismaalaste seadust ja viiakse see ELi direktiiviga kooskõlla. Eelnõu eesmärk on soodustada kolmandate riikide kodanike tööle asumist kõrget kvalifikatsiooni nõudvatel töökohtadel. Liikmesriigid võivad säilitada kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid käsitlevad siseriiklikud kavad paralleelselt ELi sinise kaardi süsteemiga. Samas lisavad uued reeglid mitu sätet, millega tagatakse, et ELi sinise kaardi omanikud ja nende pereliikmed ei satuks riiklike lubade omanikest ebasoodsamasse olukorda. Seaduse muutmisega täpsustatakse muu hulgas kõrgema kutsekvalifikatsiooni mõistet ja haridusnõudeid, millele peab Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja haridus vastama. Samuti reguleeritakse kõrgema tasandi kutseoskusi, mida peetakse sinise kaardi taotlemisel samaväärseks kõrghariduskvalifikatsiooni kinnitavate teadmiste, oskuste ja pädevusega. Sinise kaardi taotlemiseks peab tööleping edaspidi olema sõlmitud vähemalt kuueks kuuks senise ühe aasta asemel. Direktiiviga viiakse kooskõlla sinise kaardi valdajale lubatud töötuks olemise aeg. Praegu võib sinise kaardi valdaja selle kehtivusajal olla töötu ühel korral kuni kolm kuud, edaspidi võib ta sinise kaardi kehtivusajal olla töötu kokku kuni kolm kuud, kui tal on sinine kaart olnud alla kahe aasta või kokku kuni kuus kuud, kui tal on sinine kaart olnud vähemalt kaks aastat. Samuti täpsustatakse ELi sinise kaardi omanike liikuvustingimusi ja muudetakse soodsamaks pere taasühinemine.

Tексты

349 SE Ход производства по проекту

04.12.2023
Инициирован
05.12.2023
Принят в производство
16.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 16.01.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.02.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras
14.02.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.02.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
05.03.2024
Komisjoni istung teisipäev, 5.03.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.03.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 20.03.2024 14:00
14.03.2024
Täiskogu korraline istung neljapäev, 14.03.2024 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
20.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.03.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
23.03.2024
Направлен президенту республики
01.04.2024
Провозглашен
05.04.2024
Опубликован в Riigi Teataja
04.12.2023
Инициирован
05.12.2023
Принят в производство
16.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 16.01.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.02.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras
14.02.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.02.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
05.03.2024
Komisjoni istung teisipäev, 5.03.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.03.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 20.03.2024 14:00
14.03.2024
Täiskogu korraline istung neljapäev, 14.03.2024 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
20.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.03.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
23.03.2024
Направлен президенту республики
01.04.2024
Провозглашен
05.04.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 18.03.2024

  PÕSK vastuskiri arvamusele välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu kohta

  Vastuskiri

 • 06.03.2024

  Siseministeeriumi arvamus välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu 349 SE kohta

 • 29.02.2024

  Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse arvamus välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu 349 SE kohta

 • 21.02.2024

  L. B. arvamus välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu 349 SE kohta

  Arvamus AK

 • 06.02.2024

  Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu 349 SE menetlemine Riigikogus

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Карин Туулик

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2000)
 • Учебное заведение
  Õigusinstituut