Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Keskkonnakomisjon
Инициирован: 10.05.2022
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Йоко Алендер
Ответственный служащий: Vivi Older

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu kohaselt tehakse Riigikogu 5. aprilli 2017 otsuses ˮKliimapoliitika põhialused aastani 2050ˮ muudatused, mis näevad ette, et aastaks 2050 on Eesti konkurentsivõimeline, teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalne riik, kus on tagatud kvaliteetne ja liigirikas elukeskkond ning valmisolek ja võime kliimamuutuste põhjustatud ebasoodsaid mõjusid vähendada ja positiivseid mõjusid parimal viisil ära kasutada. Samuti näeb muudatus ette, et Eesti pikaajaline siht on tasakaalustada kasvuhoonegaaside heide ja sidumine hiljemalt 2050. aastaks ning vähendada selleks ajaks kasvuhoonegaaside netoheide nullini. Seletuskirjas märgitakse, et põhialustega lepiti kokku Eesti kliimapoliitika pikaajalises visioonis, valdkondlikes ja kogu majandust hõlmavates poliitikasuundades, mis seavad selge teekonna aastani 2050 kliimamuutuste leevendamiseks ehk kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ning ühtlasi kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. Vahepealsed muudatused kliimapoliitikas ja selle eesmärkides nii ELis kui ka Eestis on põhjustanud vastuolu kehtivate kliimapoliitika põhialustega. Eelnõu eesmärk on viia põhialused kooskõlla ELis kokkulepitud kliimapoliitika eesmärkidega. Kehtivas põhialuste tekstis on kirjas, et Eesti pikaajaline siht on vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks ligi 80 protsenti võrreldes 1990. aasta heitetasemega. Tänaseks on ELis ja Eestis astutud sammud, et saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalne EL.

Tексты

616 OE Ход производства по проекту

Первое чтение
06.06.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 6.06.2022 kell 11.10

Lisa 2

Protokoll asice

Lisa 1

Protokoll

31.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2022 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

17.05.2022 Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.05.2022 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
03.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 3.05.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.05.2022 10:00
Постановление: Esitada eelnõu täiskogule 10.05.2022
Постановление: Juhul kui eelnõu 1. lugemine toimub 17.05.2022, teha ettepanek 1. lugemine lõpetada
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Yoko Alender
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 27.05.2022 12:00

Asendusliikme volikiri (Akkermann)

Lisa

Protokoll

Protokoll asice

Инициирование
10.05.2022 Принят в производство
10.05.2022 Инициирован

Предложения о поправках

Обратная связь
 

Распечатать

Виви Олдер

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Keskkonnakorraldus ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Прикладное высшее образование
 • Специальность
  Keskkonnateadus ( - 2004)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Türi Kolledž