Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Поиск по законопроектам

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Законопроекты

В производстве

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti Статус Sorteeriti
774 Riigikogu otsus „Metsanduse arengukava aastani 2030 kinnitamine“ 24.01.2023 В производстве
Второе чтение
773 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadus 25.01.2023 В производстве
Второе чтение
766 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seadus 22.02.2023 В производстве
Второе чтение
765 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 06.02.2023 В производстве
Второе чтение
764 Ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (koduomanike vabastamine omavalitsustele kuuluvate kõnniteede koristamise kohustusest) 13.12.2022 В производстве
Принят в производство
757 Käibemaksuseaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 10.01.2023 В производстве
Второе чтение
755 Metsaseaduse ja planeerimisseaduse täiendamise seadus 06.12.2022 В производстве
Принят в производство
749 Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni 2021. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 22.11.2022 В производстве
Принят в производство
747 Vangistusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus 14.12.2022 В производстве
Второе чтение
742 Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus 11.01.2023 В производстве
Второе чтение
739 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 16.01.2023 В производстве
Второе чтение
724 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 10.01.2023 В производстве
Второе чтение
683 Ravimiseaduse muutmise seadus 07.12.2022 В производстве
Второе чтение
668 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 14.11.2022 В производстве
Второе чтение
664 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 10.11.2022 В производстве
Второе чтение
663 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 07.11.2022 В производстве
Второе чтение
654 Tubakaseaduse muutmise seadus 16.11.2022 В производстве
Второе чтение
652 Alkoholi-,tubaka-,kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 08.11.2022 В производстве
Второе чтение
640 Keeleseaduse muutmise seadus 27.09.2022 В производстве
Второе чтение
634 Haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2022 В производстве
Второе чтение
626 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 14.09.2022 В производстве
Второе чтение
619 Perehüvitiste seaduse muutmise seadus 12.09.2022 В производстве
TEINE LUGEMINE KATKESTATUD
617 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.01.2023 В производстве
Второе чтение
594 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.09.2022 В производстве
Второе чтение

Первое чтение

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
К сожалению, в настоящий момент невозможно отобразить данные.

Второе чтение

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
774 Riigikogu otsus „Metsanduse arengukava aastani 2030 kinnitamine“ 24.01.2023
773 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadus 25.01.2023
766 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seadus 22.02.2023
765 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 06.02.2023
757 Käibemaksuseaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 10.01.2023
747 Vangistusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus 14.12.2022
742 Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus 11.01.2023
739 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 16.01.2023
724 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 10.01.2023
683 Ravimiseaduse muutmise seadus 07.12.2022
668 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 14.11.2022
664 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 10.11.2022
663 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 07.11.2022
654 Tubakaseaduse muutmise seadus 16.11.2022
652 Alkoholi-,tubaka-,kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 08.11.2022
640 Keeleseaduse muutmise seadus 27.09.2022
634 Haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2022
626 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 14.09.2022
617 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.01.2023
594 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.09.2022
587 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 13.09.2022
574 Halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus) 01.06.2022
561 Välismaalaste seaduse muutmise seadus 14.09.2022
557 Relvaseaduse muutmise seadus 19.05.2022
553 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 04.05.2022

Третье чтение

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
К сожалению, в настоящий момент невозможно отобразить данные.

Производство завершено

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti Статус Sorteeriti
6582211 Kodakondsust käsitlevate õigusaktide osalise muutmise ja kehtetuks tunnistamise seadus 25.08.1994 Производство завершено
Принят
6502810 Riiklike elatusrahade seaduse muutmise seadus 23.08.1994 Производство завершено
Принят
6071311 Eesti NSV kriminaalprotsessi koodeksi ja mõne muu seaduse muutmise ja täiendamise seadus 09.06.1994 Производство завершено
Принят
6060911 Eestis inimsusevastaseid kuritegusid või sõjakuritegusid toimepannud isikute kriminaalvastutuse seadus 02.05.1994 Производство завершено
Принят
5882311 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 27.06.1994 Производство завершено
Принят
4771304 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse §-de 8, 12, 20-28, 30 ja 31 muutmise seadus 10.03.1994 Производство завершено
Принят
3781611 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja täiendamise seadus 13.12.1993 Производство завершено
Принят
3721706 Eesti kodaniku isikut ja kodakondsust tõendavate dokumentide seadus 15.12.1992 Производство завершено
Принят
3711905 Kriminaalkoodeksi, Eesti NSV kriminaalprotsessi koodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise ja täiendamise seadus 18.02.1993 Производство завершено
Принят
3701905 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus 15.02.1993 Производство завершено
Принят
3691805 Otsus “Riigivaraga ning NLKP, EKP ja ELKNÜ varaga sooritatud tehingute seaduslikkuse kontrollimiseks ajutise komisjoni moodustamine” 08.02.1993 Производство завершено
Принят
3670605 Maamaksuseadus 26.01.1993 Производство завершено
Принят
3660505 Õiguskantsleri tegevuse korraldamise seadus 28.12.1992 Производство завершено
Принят
3651901 Korruptsioonivastane seadus 25.11.1993 Производство завершено
Принят
3650505 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus 08.02.1993 Производство завершено
Принят
3640505 Riikidevaheliste ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamise konventsiooni ratifitseerimise seadus 04.12.1992 Производство завершено
Принят
3630505 Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus 28.12.1992 Производство завершено
Принят
3620505 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus 08.02.1993 Производство завершено
Принят
3610505 Eesti Vabariigi ja Ukraina sõpruse ja koostöö lepingu ratifitseerimise seadus 03.12.1992 Производство завершено
Принят
3600505 Bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiinrelvade täiustamist, tootmist ja varumist keelustava ning nende hävitamist nõudva konventsiooniga ühinemise seadus 25.01.1993 Производство завершено
Принят
3590405 Kaitseväe juhataja ametisse nimetamise seadus 07.12.1992 Производство завершено
Принят
3571504 Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise ja täiendamise seadus 16.02.1993 Производство завершено
Принят
3561404 Riigi Teataja seadus 28.01.1993 Производство завершено
Принят
3541404 Kollektiivlepingu seadus 08.02.1993 Производство завершено
Принят
3530704 Eluruumide erastamise seadus 18.01.1993 Производство завершено
Принят
Обратная связь