Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Поиск по законопроектам

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Законопроекты

В производстве

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
680 Elektrituruseaduse muutmise seadus 22.09.2022
679 Elektrituruseaduse muutmise seadus 22.09.2022
678 Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.09.2022
677 Loomakaitseseaduse ja geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seadus 20.09.2022
676 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" 20.09.2022
675 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 20.09.2022
674 Riigikogu otsus „Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 21.09.2022
673 Riigikogu otsus „Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 21.09.2022
672 Riigikogu otsus „Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 21.09.2022
671 Riigikogu otsus „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2022.–2023. aasta tegevuse kontrollimiseks" 19.09.2022
668 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 13.09.2022
667 Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.09.2022
666 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus 19.09.2022
665 Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seadus 21.09.2022
664 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 02.09.2022
663 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 02.09.2022
662 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 02.09.2022
661 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" 02.09.2022
660 Ülemaailmse Postiliidu Addis Abeba erakorralise kongressi ning Abidjani kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadus 02.09.2022
659 Elektroonilise side seaduse muutmise seadus 02.09.2022
658 Patendiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 02.09.2022
657 Töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus 21.09.2022
656 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus 20.09.2022
654 Tubakaseaduse muutmise seadus 21.07.2022
653 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 9-le protsendile" 21.07.2022

Первое чтение

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
680 Elektrituruseaduse muutmise seadus 22.09.2022
676 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" 20.09.2022
675 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 20.09.2022
674 Riigikogu otsus „Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 21.09.2022
673 Riigikogu otsus „Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 21.09.2022
672 Riigikogu otsus „Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 21.09.2022
671 Riigikogu otsus „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2022.–2023. aasta tegevuse kontrollimiseks" 19.09.2022
666 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus 19.09.2022
665 Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seadus 21.09.2022
649 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seadus 20.09.2022
647 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus 13.09.2022
640 Keeleseaduse muutmise seadus 21.09.2022
638 Turvategevuse seadus 19.09.2022
637 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seadus 20.09.2022
636 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seadus 20.09.2022
633 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.09.2022
631 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seadus 20.09.2022
629 Turvaseaduse muutmise seadus 19.09.2022
628 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seadus 20.09.2022
618 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seadus 20.09.2022
612 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seadus 20.09.2022

Второе чтение

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
657 Töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus 21.09.2022
656 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus 20.09.2022
645 Kalandusturu korraldamise seadus 21.09.2022
634 Haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2022
626 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 14.09.2022
625 Töölepingu seaduse § 10 täiendamise seadus 14.09.2022
624 Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seadus 13.09.2022
623 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.09.2022
622 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud), rakendamine) 14.09.2022
621 Karistusregistri seaduse muutmise seadus 14.09.2022
616 Riigikogu otsus „Riigikogu otsuse „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050ˮ muutmine" 17.05.2022
615 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seadus 01.06.2022
611 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 11.05.2022
597 Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus 14.09.2022
594 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.09.2022
587 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 13.09.2022
574 Halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus) 01.06.2022
568 Atmosfääriõhu kaitse seaduse, riigilõivu seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seadus 13.09.2022
561 Välismaalaste seaduse muutmise seadus 14.09.2022
558 Relvaseaduse muutmise seadus 19.05.2022
557 Relvaseaduse muutmise seadus 19.05.2022
553 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 04.05.2022
542 Tulumaksuseaduse muutmise seadus Ukraina toetamiseks 16.03.2022
536 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.04.2022
525 Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seadus 23.03.2022

Третье чтение

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
К сожалению, в настоящий момент невозможно отобразить данные.

Принят

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
6582211 Kodakondsust käsitlevate õigusaktide osalise muutmise ja kehtetuks tunnistamise seadus 25.08.1994
6502810 Riiklike elatusrahade seaduse muutmise seadus 23.08.1994
6071311 Eesti NSV kriminaalprotsessi koodeksi ja mõne muu seaduse muutmise ja täiendamise seadus 09.06.1994
6060911 Eestis inimsusevastaseid kuritegusid või sõjakuritegusid toimepannud isikute kriminaalvastutuse seadus 02.05.1994
5882311 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 27.06.1994
4771304 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse §-de 8, 12, 20-28, 30 ja 31 muutmise seadus 10.03.1994
3781611 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja täiendamise seadus 13.12.1993
3721706 Eesti kodaniku isikut ja kodakondsust tõendavate dokumentide seadus 15.12.1992
3711905 Kriminaalkoodeksi, Eesti NSV kriminaalprotsessi koodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise ja täiendamise seadus 18.02.1993
3701905 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus 15.02.1993
3691805 Otsus “Riigivaraga ning NLKP, EKP ja ELKNÜ varaga sooritatud tehingute seaduslikkuse kontrollimiseks ajutise komisjoni moodustamine” 08.02.1993
3670605 Maamaksuseadus 26.01.1993
3660505 Õiguskantsleri tegevuse korraldamise seadus 28.12.1992
3651901 Korruptsioonivastane seadus 25.11.1993
3650505 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus 08.02.1993
3640505 Riikidevaheliste ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamise konventsiooni ratifitseerimise seadus 04.12.1992
3630505 Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus 28.12.1992
3620505 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus 08.02.1993
3610505 Eesti Vabariigi ja Ukraina sõpruse ja koostöö lepingu ratifitseerimise seadus 03.12.1992
3600505 Bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiinrelvade täiustamist, tootmist ja varumist keelustava ning nende hävitamist nõudva konventsiooniga ühinemise seadus 25.01.1993
3590405 Kaitseväe juhataja ametisse nimetamise seadus 07.12.1992
3571504 Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise ja täiendamise seadus 16.02.1993
3561404 Riigi Teataja seadus 28.01.1993
3541404 Kollektiivlepingu seadus 08.02.1993
3530704 Eluruumide erastamise seadus 18.01.1993
Обратная связь