Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Поиск по законопроектам

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Законопроекты

В производстве

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti Статус Sorteeriti
221 Riigikogu otsus „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" 25.05.2023 В производстве
Первое чтение
222 Riigikogu otsus „Putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamise ja müügi kohta" 25.05.2023 В производстве
Принят в производство
218 Riigikogu otsus „Ettepanek Vabariigi Valitsusele võtta kasutusele Köningsbergi ajalooline, eestipärane nimi" 25.05.2023 В производстве
Принят в производство
215 Tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus 25.05.2023 В производстве
Первое чтение
214 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 25.05.2023 В производстве
Первое чтение
216 Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 25.05.2023 В производстве
Первое чтение
144 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.05.2023 В производстве
Второе чтение
3 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seadus 23.05.2023 В производстве
Первое чтение
220 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 23.05.2023 В производстве
Принят в производство
219 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 23.05.2023 В производстве
Принят в производство
217 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 23.05.2023 В производстве
Принят в производство
213 Riigikogu otsus „Vahur-Peeter Liini Riigikohtu liikmeks nimetamine" 23.05.2023 В производстве
Принят в производство
207 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.05.2023 В производстве
Второе чтение
148 Tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus 17.05.2023 В производстве
Второе чтение
147 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 17.05.2023 В производстве
Второе чтение
146 Hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus 17.05.2023 В производстве
Второе чтение
145 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 17.05.2023 В производстве
Второе чтение
211 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 16.05.2023 В производстве
Принят в производство
208 Riigikogu otsus „Sündimuse kasvatamise meetmete väljatöötamisest" 16.05.2023 В производстве
Принят в производство
186 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 16.05.2023 В производстве
Принят в производство
206 Perehüvitiste seaduse muutmise seadus 16.05.2023 В производстве
Принят в производство
205 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 16.05.2023 В производстве
Принят в производство
204 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 16.05.2023 В производстве
Принят в производство
203 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 16.05.2023 В производстве
Принят в производство
202 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 16.05.2023 В производстве
Принят в производство

Третье чтение

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
К сожалению, в настоящий момент невозможно отобразить данные.

Производство завершено

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti Статус Sorteeriti
212 Riigikogu otsus „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" 30.05.2023 Производство завершено
Принят
159 Riigikogu otsus „Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni moodustamine" 30.05.2023 Производство завершено
Принят
158 Riigikogu otsus „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" 30.05.2023 Производство завершено
Принят
157 Riigikogu otsus „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" 30.05.2023 Производство завершено
Принят
156 Riigikogu otsus „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" 30.05.2023 Производство завершено
Принят
209 Riigikogu otsus „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" 29.05.2023 Производство завершено
Принят
210 Riigikogu otsus „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine" 29.05.2023 Производство завершено
Принят
23 Riigikogu otsus „Urmas Varblase Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse nimetamine" 29.05.2023 Производство завершено
Принят
25 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmetest Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" 19.05.2023 Производство завершено
Принят
26 Riigikogu otsus „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine" 19.05.2023 Производство завершено
Принят
93 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" 19.05.2023 Производство завершено
Принят
92 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmetest rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine 19.05.2023 Производство завершено
Принят
90 Riigikogu avaldus "Ukraina NATO-liikmesuse toetuseks" 19.05.2023 Производство завершено
Принят
168 Riigikogu otsus „Riigikogu kantselei eelarvestamise eeskirja muutmine" 18.05.2023 Производство завершено
Возвращен
164 Riigikogu otsus „Euroopa Liidu asjade komisjoni tegevuse lõpetamine" 18.05.2023 Производство завершено
Возвращен
28 Pariisi kokkuleppe denonsseerimise seadus 13.05.2023 Производство завершено
Возвращен
14 Riigikogu otsus „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" 27.04.2023 Производство завершено
Принят
13 Riigikogu otsus „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" 27.04.2023 Производство завершено
Принят
12 Riigikogu otsus „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" 27.04.2023 Производство завершено
Принят
771 Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2023 Производство завершено
Принят
761 Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2023 Производство завершено
Принят
734 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2023 Производство завершено
Принят
111 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) 17.03.2023 Производство завершено
Принят
741 Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus 17.03.2023 Производство завершено
Принят
775 Riigikogu otsus „„Eesti julgeolekupoliitika alused“ heakskiitmine" 15.03.2023 Производство завершено
Принят
Обратная связь