Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Поиск по законопроектам

Поиск можно вести только на эстонском языке; все законопроекты также доступны только на эстонском. Введите название или номер законопроекта и нажмите на кнопку "Поиск". Если хотите задать дополнительные параметры поиска, пройдите по ссылке "расширенный поиск по законопроектам" или воспользуйтесь поиском по ключевым словам.

Законопроекты

В производстве

Номер Sorteerti Название Sorteerti Дата внесения изменений Sorteerti
574 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2018
290 Elektrituruseaduse muutmise seadus 19.02.2018
447 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2018
573 Riigikogu otsus ""Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine" 19.02.2018
588 Riigikogu avaldus "Tänuavaldus Eesti Vabariigi loojatele, kaitsjatele, hoidjatele ja taastajatele" 19.02.2018
582 Riigikogu otsus "Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamine" 19.02.2018
580 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2018
558 Sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 19.02.2018
576 Elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus 19.02.2018
536 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.02.2018
587 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 16.02.2018
571 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus 16.02.2018
572 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus 16.02.2018
589 Riigikogu otsus Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt 16.02.2018
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 15.02.2018
555 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus 15.02.2018
584 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 15.02.2018
581 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus 15.02.2018
551 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 15.02.2018
495 Jäätmeseadus 15.02.2018
575 Pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus (pankrotihalduri tasu) 14.02.2018
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 14.02.2018
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 14.02.2018
570 Riigivaraseaduse muutmise seadus 14.02.2018
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 14.02.2018

Второе чтение

Номер Sorteerti Название Sorteerti Дата внесения изменений Sorteerti
447 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2018
573 Riigikogu otsus ""Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine" 19.02.2018
558 Sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 19.02.2018
536 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.02.2018
571 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus 16.02.2018
572 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus 16.02.2018
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 15.02.2018
551 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 15.02.2018
495 Jäätmeseadus 15.02.2018
575 Pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus (pankrotihalduri tasu) 14.02.2018
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 14.02.2018
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 14.02.2018
570 Riigivaraseaduse muutmise seadus 14.02.2018
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 14.02.2018
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 14.02.2018
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 12.02.2018
568 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskemetallide protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 07.02.2018
567 Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga ühinemise seadus 07.02.2018
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 06.02.2018
207 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 06.02.2018
554 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 06.02.2018
524 Maaparandusseadus 06.02.2018
556 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 06.02.2018
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 06.02.2018
58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus 05.02.2018

Принят

Номер Sorteerti Название Sorteerti Дата внесения изменений Sorteerti
72 Kemikaaliseadus 19.02.2018
557 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus 19.02.2018
170 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 19.02.2018
71 Avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2018
70 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2018
169 Kiirgusseadus 19.02.2018
165 Atmosfääriõhu kaitse seadus 19.02.2018
164 Advokatuuriseaduse muutmise seadus 19.02.2018
163 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 19.02.2018
175 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 19.02.2018
69 Riigikogu otsus „Euroopa Komisjoni ja Kreeka Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine“ 19.02.2018
162 Energiamajanduse korralduse seadus 19.02.2018
494 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2018
532 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 19.02.2018
579 Riigikogu otsus "Riigikohtu liikme Indrek Koolmeistri kohtunikuametist vabastamine" 15.02.2018
120 2015. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 15.02.2018
119 Tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.02.2018
118 Tubakaseaduse muutmise seadus 15.02.2018
113 Pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.02.2018
112 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.02.2018
179 Riigikogu avaldus "Tunnustuse avaldamine Eesti kodanikele" 15.02.2018
270 Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.02.2018
267 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 14.02.2018
262 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus 14.02.2018
260 Hasartmänguseaduse muutmise seadus 14.02.2018
Обратная связь