Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Поиск по законопроектам

Поиск можно вести только на эстонском языке; все законопроекты также доступны только на эстонском. Введите название или номер законопроекта и нажмите на кнопку "Поиск". Если хотите задать дополнительные параметры поиска, пройдите по ссылке "расширенный поиск по законопроектам" или воспользуйтесь поиском по ключевым словам.

Законопроекты

В производстве

Номер Sorteerti Название Sorteerti Дата внесения изменений Sorteerti
528 Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aastal Kigalis tehtud muudatuse ratifitseerimise seadus 22.11.2017
527 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 22.11.2017
533 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus 22.11.2017
514 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.11.2017
512 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.11.2017
519 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.11.2017
520 Erakooliseaduse muutmise seadus 22.11.2017
517 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.11.2017
518 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 22.11.2017
513 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus 22.11.2017
490 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.11.2017
549 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 22.11.2017
537 Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus 22.11.2017
499 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 22.11.2017
524 Maaparandusseadus 22.11.2017
536 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.11.2017
548 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 22.11.2017
547 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" 22.11.2017
546 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" 22.11.2017
545 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" 22.11.2017
544 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" 22.11.2017
543 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" 22.11.2017
542 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" 22.11.2017
541 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" 22.11.2017
540 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi Ühendekspeditsiooniväe koosseisus" 22.11.2017

Второе чтение

Номер Sorteerti Название Sorteerti Дата внесения изменений Sorteerti
528 Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aastal Kigalis tehtud muudatuse ratifitseerimise seadus 22.11.2017
533 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus 22.11.2017
519 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.11.2017
520 Erakooliseaduse muutmise seadus 22.11.2017
490 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.11.2017
499 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 22.11.2017
524 Maaparandusseadus 22.11.2017
548 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 22.11.2017
547 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" 22.11.2017
546 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" 22.11.2017
545 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" 22.11.2017
544 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" 22.11.2017
543 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" 22.11.2017
542 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" 22.11.2017
540 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi Ühendekspeditsiooniväe koosseisus" 22.11.2017
539 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" 22.11.2017
538 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi väljaõppe ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis" 22.11.2017
479 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus 21.11.2017
480 Liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seadus 21.11.2017
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 21.11.2017
492 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 21.11.2017
508 Konkurentsiseaduse muutmise seadus 21.11.2017
280 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.11.2017
488 Autoveoseadus 21.11.2017
507 Väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.11.2017

Принят

Номер Sorteerti Название Sorteerti Дата внесения изменений Sorteerti
453 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) 22.11.2017
500 Riigikogu otsus "Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 22.11.2017
510 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 22.11.2017
496 Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus 22.11.2017
489 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.11.2017
426 Spordiseaduse muutmise seadus 21.11.2017
429 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.11.2017
459 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 20.11.2017
382 Rahvastikuregistri seadus 20.11.2017
531 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" 20.11.2017
530 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" 20.11.2017
498 Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.11.2017
427 Kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seadus 15.11.2017
529 Riigikogu otsus "Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine" 14.11.2017
333 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" 13.11.2017
481 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seadus 10.11.2017
487 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seadus 10.11.2017
465 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 10.11.2017
474 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seadus 09.11.2017
491 Kalapüügiseaduse muutmise seadus 09.11.2017
516 Riigikogu avaldus "Iraagi Kurdistani iseseisvusreferendumi puhul" 09.11.2017
448 Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seadus 09.11.2017
181 Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 01.11.2017
862 Karistusseadustiku muutmise seadus 01.11.2017
140 Karistusseadustiku muutmise seadus 01.11.2017
Обратная связь