Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Поиск по законопроектам

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Законопроекты

В производстве

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti Статус Sorteeriti
460 Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Rail Balticu projektiga seonduvate asjaolude uurimiseks“ 21.06.2024 В производстве
Принят в производство
459 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse täiendamise seadus 14.06.2024 В производстве
Принят в производство
457 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja selle tõttu teiste seaduste muutmise seadus (Maa-ameti ümberkorraldamine Maa- ja Ruumiametiks) 14.06.2024 В производстве
Второе чтение
447 Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (õppimiskohustuse kehtestamine) 12.06.2024 В производстве
Второе чтение
433 Rahvatervishoiu seadus 12.06.2024 В производстве
Второе чтение
353 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.06.2024 В производстве
Третье чтение
443 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 11.06.2024 В производстве
Второе чтение
450 Eesti Vabariigi valitsuse ja Katari Riigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 11.06.2024 В производстве
Второе чтение
440 Riigikogu otsus „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis" 11.06.2024 В производстве
Второе чтение
422 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2024 В производстве
Второе чтение
458 Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 11.06.2024 В производстве
Принят в производство
442 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus 10.06.2024 В производстве
Первое чтение
448 Meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (pädevuse andmine Ravimiametile) 10.06.2024 В производстве
Первое чтение
275 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele sisekaitsereservi loomise kohta siseministeeriumi valitsemisalas" 06.06.2024 В производстве
Первое чтение
319 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 06.06.2024 В производстве
Первое чтение
434 Tulumaksuseaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seadus 06.06.2024 В производстве
Второе чтение
428 Raamatupidamise seaduse muutmise seadus 06.06.2024 В производстве
Второе чтение
412 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus (kompensatsioonimandaadi saamine vastavalt kandidaadile antud häälte arvule) 04.06.2024 В производстве
Первое чтение
453 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus 04.06.2024 В производстве
Принят в производство
452 Karistusseadustiku muutmise seadus 04.06.2024 В производстве
Принят в производство
426 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 04.06.2024 В производстве
Второе чтение
435 Maapõueseaduse täiendamise seadus 03.06.2024 В производстве
Первое чтение
430 Jäätmeseaduse muutmise seadus 03.06.2024 В производстве
Первое чтение
414 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus (valimis- ja kandideerimisea langetamine) 29.05.2024 В производстве
Второе чтение
208 Riigikogu otsus „Sündimuse kasvatamise meetmete väljatöötamisest" 29.05.2024 В производстве
Первое чтение

Первое чтение

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
442 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus 10.06.2024
448 Meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (pädevuse andmine Ravimiametile) 10.06.2024
275 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele sisekaitsereservi loomise kohta siseministeeriumi valitsemisalas" 06.06.2024
319 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 06.06.2024
412 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus (kompensatsioonimandaadi saamine vastavalt kandidaadile antud häälte arvule) 04.06.2024
435 Maapõueseaduse täiendamise seadus 03.06.2024
430 Jäätmeseaduse muutmise seadus 03.06.2024
208 Riigikogu otsus „Sündimuse kasvatamise meetmete väljatöötamisest" 29.05.2024
388 Perehüvitiste seaduse muutmise seadus 29.05.2024
329 Perehüvitiste seaduse muutmise seadus 29.05.2024
402 Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 muutmise seadus 28.05.2024
404 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 07.05.2024
324 Riigikogu otsus „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" 12.04.2024
218 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta kasutusele ajalooline nimi Königsberg" 06.03.2024
328 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemise kohta New Yorgis" 23.01.2024
325 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele viia Eesti Vabariigi suursaatkond lisraelis Tel Avivist Jeruusalemma" 23.01.2024

Второе чтение

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
457 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja selle tõttu teiste seaduste muutmise seadus (Maa-ameti ümberkorraldamine Maa- ja Ruumiametiks) 14.06.2024
447 Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (õppimiskohustuse kehtestamine) 12.06.2024
433 Rahvatervishoiu seadus 12.06.2024
443 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 11.06.2024
450 Eesti Vabariigi valitsuse ja Katari Riigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 11.06.2024
440 Riigikogu otsus „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis" 11.06.2024
422 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2024
434 Tulumaksuseaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seadus 06.06.2024
428 Raamatupidamise seaduse muutmise seadus 06.06.2024
426 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 04.06.2024
414 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus (valimis- ja kandideerimisea langetamine) 29.05.2024
427 Lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 29.05.2024
421 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (erihoolekandeteenused ja elukoha aadressi muutmine) 15.05.2024
419 Alusharidusseadus 14.05.2024
387 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 08.05.2024
385 Välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.05.2024
418 Magusa joogi maksu seadus 02.05.2024
384 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.04.2024
393 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 20.03.2024
359 Energiamajanduse korralduse seaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täiendamise seadus 06.03.2024
284 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 07.02.2024
334 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) 13.12.2023
99 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
37 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
232 Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) 27.09.2023

Производство завершено

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti Статус Sorteeriti
390 Infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 21.06.2024 Производство завершено
Принят
401 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 21.06.2024 Производство завершено
Принят
437 Maamaksuseaduse muutmise seadus 20.06.2024 Производство завершено
Принят
456 Riigi 2024. aasta lisaeelarve seadus 19.06.2024 Производство завершено
Принят
451 Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsiooni ja selle juurde kuuluva finantsprotokolli ning eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seadus 19.06.2024 Производство завершено
Принят
224 Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus 19.06.2024 Производство завершено
Принят
438 Riigikogu otsus „Heisata Eesti lipud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele suurpõgenemise 80. aastapäeval" 19.06.2024 Производство завершено
Возвращен
417 Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.06.2024 Производство завершено
Принят
415 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (trahviühiku suurendamine) 19.06.2024 Производство завершено
Принят
436 Lennundusseaduse muutmise seadus 19.06.2024 Производство завершено
Принят
413 Turvategevuse seaduse muutmise seadus 19.06.2024 Производство завершено
Принят
400 Liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.06.2024 Производство завершено
Принят
429 Liiklusseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus 19.06.2024 Производство завершено
Принят
416 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 19.06.2024 Производство завершено
Принят
431 Riigikogu otsus „Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine" 17.06.2024 Производство завершено
Принят
356 Energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.06.2024 Производство завершено
Принят
376 Krediidiinkassode ja -ostjate seadus 14.06.2024 Производство завершено
Принят
364 Mootorsõidukimaksu seadus 14.06.2024 Производство завершено
Принят
449 Riigikogu avaldus „Demokraatia kriisist Gruusias" 12.06.2024 Производство завершено
Принят
454 Riigikogu otsus „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamine" 12.06.2024 Производство завершено
Принят
455 Riigikogu otsus „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 12.06.2024 Производство завершено
Принят
398 Krüptovaraturu seadus 12.06.2024 Производство завершено
Принят
308 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) 11.06.2024 Производство завершено
Принят
332 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.06.2024 Производство завершено
Принят
Обратная связь