Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Поиск по законопроектам

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Законопроекты

В производстве

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti Статус Sorteeriti
388 Perehüvitiste seaduse muutmise seadus 22.02.2024 В производстве
Принят в производство
387 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 22.02.2024 В производстве
Принят в производство
384 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2024 В производстве
Принят в производство
163 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 21.02.2024 В производстве
Первое чтение
362 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seadus 21.02.2024 В производстве
Второе чтение
346 Veeseaduse muutmise seadus 21.02.2024 В производстве
Третье чтение
338 Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus 21.02.2024 В производстве
Третье чтение
347 Lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 21.02.2024 В производстве
Третье чтение
386 Riigikogu otsus „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 20.02.2024 В производстве
Первое чтение
377 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (töövõimetuse ennetamine) 20.02.2024 В производстве
Первое чтение
385 Välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.02.2024 В производстве
Принят в производство
227 Vangistusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) 20.02.2024 В производстве
Третье чтение
379 Maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seadus 19.02.2024 В производстве
Первое чтение
368 Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamiriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 19.02.2024 В производстве
Первое чтение
383 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele esitada Riigikogule elektri tootmisvõimsuste ja elektrivõrkude arendamise tegevuskava energiakindluse tagamiseks Eestis" 15.02.2024 В производстве
Принят в производство
382 Avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 15.02.2024 В производстве
Принят в производство
322 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele koostada kuni 2045. aastani ulatuv terviklik riigikaitse arenguvisioon ja sellest lähtuv uus erakorraline riigikaitse arengukava kuni aastani 2034" 15.02.2024 В производстве
Первое чтение
331 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi“ 15.02.2024 В производстве
Первое чтение
363 Väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seadus 14.02.2024 В производстве
Второе чтение
349 Välismaalaste seaduse muutmise seadus (Euroopa Liidu sinine kaart) 14.02.2024 В производстве
Второе чтение
351 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) 14.02.2024 В производстве
Второе чтение
364 Mootorsõidukimaksu seadus 14.02.2024 В производстве
Второе чтение
376 Krediidiinkassode ja -ostjate seadus 13.02.2024 В производстве
Принят в производство
378 Toiduseaduse muutmise seadus 13.02.2024 В производстве
Принят в производство
380 Riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seadus 13.02.2024 В производстве
Принят в производство

Первое чтение

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
163 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 21.02.2024
386 Riigikogu otsus „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 20.02.2024
377 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (töövõimetuse ennetamine) 20.02.2024
379 Maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seadus 19.02.2024
368 Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamiriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 19.02.2024
322 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele koostada kuni 2045. aastani ulatuv terviklik riigikaitse arenguvisioon ja sellest lähtuv uus erakorraline riigikaitse arengukava kuni aastani 2034" 15.02.2024
331 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi“ 15.02.2024
353 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.02.2024
357 Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste lepingu ratifitseerimise seadus 12.02.2024
359 Energiamajanduse korralduse seaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täiendamise seadus 12.02.2024
356 Energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 12.02.2024
328 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemisest New Yorkis" 23.01.2024
325 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele viia Eesti Vabariigi suursaatkond lisraelis Tel Avivist Jeruusalemma" 23.01.2024
339 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 18.12.2023
320 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 11.12.2023
329 Perehüvitiste seaduse muutmise seadus 11.12.2023
330 Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus 07.12.2023
321 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023
319 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 21.11.2023
290 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023
324 Riigikogu otsus „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" 21.11.2023
292 Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023
289 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 13.11.2023
276 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 07.11.2023
171 Riigikogu otsus „Riigikogu ja KOV volikogudesse kuulumise ühildamatusest" 14.09.2023

Второе чтение

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
362 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seadus 21.02.2024
363 Väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seadus 14.02.2024
349 Välismaalaste seaduse muutmise seadus (Euroopa Liidu sinine kaart) 14.02.2024
351 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) 14.02.2024
364 Mootorsõidukimaksu seadus 14.02.2024
284 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 07.02.2024
335 Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.12.2023
344 Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.12.2023
334 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) 13.12.2023
308 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) 13.12.2023
224 Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus 13.12.2023
337 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 05.12.2023
257 Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus 15.11.2023
332 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2023
231 Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 17.10.2023
256 Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seadus 11.10.2023
99 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
37 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
232 Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) 27.09.2023
746 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seadus 27.09.2023
1 Keeleseaduse muutmise seadus 13.09.2023
223 Tubakaseaduse muutmise seadus 13.09.2023
2 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 12.09.2023

Производство завершено

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti Статус Sorteeriti
352 Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artikli 1 ja artikli 12 lõike 1 muudatuste heakskiitmise seadus 28.02.2024 Производство завершено
Принят
287 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 22.02.2024 Производство завершено
Отклонен
166 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.02.2024 Производство завершено
Отклонен
165 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus 21.02.2024 Производство завершено
Отклонен
286 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Производство завершено
Отклонен
375 Riigikogu avaldus „Venemaa poolt küüditatud laste tagasitoomiseks Ukrainasse" 21.02.2024 Производство завершено
Принят
340 Asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 21.02.2024 Производство завершено
Принят
263 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Производство завершено
Изъят без ведения производства пленарным заседанием
265 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Производство завершено
Изъят без ведения производства пленарным заседанием
270 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Производство завершено
Изъят без ведения производства пленарным заседанием
268 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Производство завершено
Изъят без ведения производства пленарным заседанием
267 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Производство завершено
Изъят без ведения производства пленарным заседанием
266 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Производство завершено
Изъят без ведения производства пленарным заседанием
269 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Производство завершено
Изъят без ведения производства пленарным заседанием
381 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele teha ettevalmistused referendumi korraldamiseks elektroonilise hääletamise sobivuse kohta kohalike omavalitsuse volikogude valimistel, Riigikogu valimistel, Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletustel" 19.02.2024 Производство завершено
Возвращен
281 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele teha ettevalmistused referendumi korraldamiseks seonduvalt seksuaalkasvatuse lubatavusega koolides ja lasteaedades" 19.02.2024 Производство завершено
Изъят без ведения производства пленарным заседанием
261 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele teha ettevalmistused referendumi korraldamiseks abielu mõiste määratlemiseks“ 19.02.2024 Производство завершено
Изъят без ведения производства пленарным заседанием
372 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" 15.02.2024 Производство завершено
Принят
361 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele õpetajate palgatõusu rahastamise kohta" 09.02.2024 Производство завершено
Изъят без ведения производства пленарным заседанием
358 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele astuda vajalikud sammud õpetajate streigi ärahoidmiseks ja teha selleks vajalikud ettepanekud palgafondi suurendamiseks ning õpetajate töökoormuse reguleerimiseks ja karjäärimudeli uuendamiseks alates 2025. aastast" 08.02.2024 Производство завершено
Изъят из производства
222 Riigikogu otsus „Putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamise ja müügi kohta" 08.02.2024 Производство завершено
Отклонен
217 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 07.02.2024 Производство завершено
Отклонен
264 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 07.02.2024 Производство завершено
Отклонен
230 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 07.02.2024 Производство завершено
Отклонен
182 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 07.02.2024 Производство завершено
Отклонен
Обратная связь