Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Поиск по законопроектам

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Законопроекты

В производстве

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
696 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 29.09.2022
708 2023. aasta riigieelarve seadus 29.09.2022
707 Kogumispensionide seaduse muutmise seadus 29.09.2022
706 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 29.09.2022
705 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seadus 29.09.2022
704 Sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 29.09.2022
703 Perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadus 29.09.2022
702 Ohvriabi seadus 29.09.2022
701 Meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 29.09.2022
700 Biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 29.09.2022
699 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja vangistusseaduse muutmise seadus 29.09.2022
698 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus (represseeritute ja tuumakatastroofi tagajärgede likvideerijate toetuse suurendamine) 29.09.2022
697 Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seadus 29.09.2022
649 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seadus 29.09.2022
656 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus 29.09.2022
638 Turvategevuse seadus 28.09.2022
629 Turvaseaduse muutmise seadus 28.09.2022
647 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus 28.09.2022
665 Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seadus 28.09.2022
568 Atmosfääriõhu kaitse seaduse, riigilõivu seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seadus 28.09.2022
678 Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 27.09.2022
660 Ülemaailmse Postiliidu Addis Abeba erakorralise kongressi ning Abidjani kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadus 27.09.2022
659 Elektroonilise side seaduse muutmise seadus 27.09.2022
639 Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadus 27.09.2022
695 Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 27.09.2022

Второе чтение

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
649 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seadus 29.09.2022
638 Turvategevuse seadus 28.09.2022
629 Turvaseaduse muutmise seadus 28.09.2022
647 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus 28.09.2022
665 Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seadus 28.09.2022
640 Keeleseaduse muutmise seadus 27.09.2022
666 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus 27.09.2022
633 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 27.09.2022
675 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 27.09.2022
680 Elektrituruseaduse muutmise seadus 27.09.2022
611 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 27.09.2022
634 Haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2022
657 Töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus 21.09.2022
645 Kalandusturu korraldamise seadus 21.09.2022
594 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.09.2022
622 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud), rakendamine) 14.09.2022
621 Karistusregistri seaduse muutmise seadus 14.09.2022
625 Töölepingu seaduse § 10 täiendamise seadus 14.09.2022
626 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 14.09.2022
623 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.09.2022
597 Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus 14.09.2022
561 Välismaalaste seaduse muutmise seadus 14.09.2022
624 Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seadus 13.09.2022
587 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 13.09.2022
574 Halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus) 01.06.2022

Принят

Номер Sorteeriti Название Sorteeriti Дата внесения изменений Sorteeriti
600 Psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 29.09.2022
599 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 29.09.2022
598 Riigilõivuseaduse täiendamise seadus 29.09.2022
672 Riigikogu otsus „Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 29.09.2022
673 Riigikogu otsus „Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 29.09.2022
674 Riigikogu otsus „Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 29.09.2022
671 Riigikogu otsus „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2022.–2023. aasta tegevuse kontrollimiseks" 28.09.2022
676 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" 28.09.2022
670 Riigikogu otsus „Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" 27.09.2022
669 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 23.09.2022
655 Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seadus 22.09.2022
532 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.09.2022
595 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 10.08.2022
590 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks) 10.08.2022
596 Maagaasiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.08.2022
573 Korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 08.08.2022
580 Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus 08.08.2022
581 Karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitseseaduse muutmise seadus 08.08.2022
419 Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seadus 08.08.2022
531 Küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 08.08.2022
630 Riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.08.2022
609 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus 05.08.2022
582 Kodakondsuse seaduse muutmise seadus 05.08.2022
610 Riigihangete seaduse muutmise seadus 05.08.2022
Обратная связь